Eksport | Import | Inwestycje

Trade.gov.pl

Strona główna > Deklaracja dostępności Ministerstwa Rozwoju i Technologii
Artykuł

Deklaracja dostępności Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (Ministerstwo) zapewnia dostępność swojej strony intranetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony intranetowej https://www.trade.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 27.07.2022

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 20.03.2023

Strona intranetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń, które wymieniamy w pkt 1-4.

 1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 2. Niektóre treści zostały opublikowane w serwisie w formie infografik. Grafiki, które zawierają tekst, wzmacniają przekaz i pozwalają komunikować dane zagadnienie skutecznie.
 3. Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, ponieważ zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 4. Z uwagi na czasowe ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.

Oświadczenie sporządzono dnia: 27.07.2022

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 27.07.2022

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie intranetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest P. Anna Skibińska

Tą samą drogą możesz złożyć:

 • wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej,
 • skargę na brak dostępności.

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Może także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.Żądanie to powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
 2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 3. sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna też określić formę tej informacji.

 • Ministerstwo zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, w którym ktoś wystąpi z żądaniem;
 • Jeżeli Ministerstwo nie może dotrzymać tego terminu, niezwłocznie informuje o nowym terminie, który nie może być dłuższy niż 2 miesiące;
 • Jeśli podmiot publiczny nie może zapewnić dostępu do informacji w żądanej formie, może zaproponować alternatywny dostęp do informacji.

Jeśli Ministerstwo odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji – wnioskodawca ma prawo złożyć skargę.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości wnioskodawca może także przesłać skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

Portal Promocji Eksportu używa plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie.