Eksport | Import | Inwestycje

Trade.gov.pl

Strona główna > Wystawianie zaświadczeń
Oferta wsparcia

Wystawianie zaświadczeń

Dla kogo?
Mikro, Małe, Średnie, Duże Przedsiębiorstwa
Dojrzałość eksportowa
Jeszcze nie eksportuję, Początkujący, Doświadczony
Branża
Usługi, Sprzęt AGD RTV i jego części, Budowa i wykończenie budowli, Sprzęt IT i telekomunikacyjny,… rozwiń Usługi, Sprzęt AGD RTV i jego części, Budowa i wykończenie budowli, Sprzęt IT i telekomunikacyjny, Farmacja i biotechnologia, Sprzęt sportowy i rekreacyjny, Jachty, statki i łodzie, Szkło i ceramika, Kopaliny, metale i paliwa, Tworzywa sztuczne, gumy i wyroby z nich, Kosmetyki i detergenty, Urządzenia medyczne i artykuły higieniczne, Maszyny, urządzenia i ich części, Wyroby z papieru i celulozy, Meble, Wyroby chemiczne, Odzież, obuwie, tkaniny i dodatki modowe, Żywność, napoje i wyroby tytoniowe, Pojazdy lądowe i lotnicze oraz części, Pozostałe towary zwiń assets/ico/rozwin
Czas trwania
Bezterminowo

Potrzeba

Zaświadczenia Krajowej Izby Gospodarczej mogą być wymagane w przetargach zagranicznych i handlu zagranicznym oraz mogą być podstawą do zwolnienia od odpowiedzialności kontraktowej. Po przedłożeniu odpowiednich dokumentów potwierdzających wnioskowane okoliczności przedsiębiorcy mogą uzyskać:

  • zaświadczenie o statusie prawnym podmiotu gospodarczego, jego przedmiocie działalności i zasadach reprezentacji oraz innych podstawowych okolicznościach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • zaświadczenie o następstwie prawnym oraz wszelkich innych okolicznościach powodujących przejście praw i obowiązków,
  • zaświadczenie o zaistnieniu okoliczności mogących stanowić podstawę do zwolnienia od odpowiedzialności kontraktowej,
  • zaświadczenie o innych okolicznościach, które mogą zostać potwierdzone przez KIG.

Korzyści

Zaświadczenia KIG potwierdzają fakt rejestracji polskiego podmiotu gospodarczego, zakres prowadzonej działalności gospodarczej oraz wskazują osoby go reprezentujące. Mogą one wspomagać proces ubiegania się firmy w postępowaniu przetargowym za granicą. Zaświadczenia wskazują również na inne okoliczności i następstwa prawne, które mogą między innymi zwalniać z odpowiedzialności kontraktowej z uwagi na zaistnienie siły wyższej.

Realizacja

Zaświadczenia wydawane są na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy podpisanego przez upoważnione osoby. W zależności od rodzaju zaświadczenia wniosek powinien zawierać opis stanu faktycznego, prezentację innych okoliczności i danych istotnych dla treści zaświadczenia. W przypadku zaświadczenia o okolicznościach będących podstawą do zwolnienia od odpowiedzialności kontraktowej wniosek musi obejmować dokładny opis okoliczności powodujących niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, datę i miejsce ich zaistnienia, jak również okres występowania tych okoliczności i ich skutków, informacje dotyczące umowy i jej realizacji, a w szczególności: datę zawarcia, numer, przedmiot, kontrahenta wnioskodawcy, związek przyczynowy pomiędzy opisaną okolicznością a przedstawionym przez wnioskodawcę zakresem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jak również inne informacje niezbędne dla wydania zaświadczenia. Zaświadczenia te mogą być wydawane na wniosek i na rzecz podmiotu bezpośrednio zobowiązanego z umowy, której dotyczą.

Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA, tel.: +48 22 630 99 07, e-mail: legalizacja@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza

ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa

Portal Promocji Eksportu używa plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie.