Eksport | Import | Inwestycje

Trade.gov.pl

Strona główna > Promocja regionu i tworzenie przyjaznych warunków do inwestycji
Oferta wsparcia

Promocja regionu i tworzenie przyjaznych warunków do inwestycji

Dla kogo?
Mikro, Małe, Średnie Przedsiębiorstwa
Dojrzałość eksportowa
Jeszcze nie eksportuję, Początkujący, Doświadczony
Branża
Usługi telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne, Usługi, Urządzenia medyczne i artykuły higieniczne, Farmacja i biotechnologia, Sprzęt… rozwiń Usługi telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne, Usługi, Urządzenia medyczne i artykuły higieniczne, Farmacja i biotechnologia, Sprzęt IT i telekomunikacyjny, Maszyny, urządzenia przemysłowe i ich części zwiń assets/ico/rozwin

Projekt „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” jest współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP; Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu; Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu) realizowany przez Województwo Śląskie w partnerstwie z Funduszem Górnośląskim S.A.

Celem głównym projektu jest:

• wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie,

• wzrost poziomu eksportu MŚP z województwa śląskiego,

• promocja województwa śląskiego pod względem zamieszkania i podejmowana pracy.

Celami szczegółowymi są:

• przyciągnięcie przedsiębiorców, talentów i nowych mieszkańców z kraju i z zagranicy,

• zachęcenie przedsiębiorców z regionu do podejmowania i rozszerzania działalności eksportowej,

• budowa sprzyjającego klimatu inwestycyjnego.

Potrzeba

W ramach projektu prowadzone są aktywne działania, których głównym celem jest prezentacja potencjału inwestycyjnego i proeksportowego regionu.
Działania obejmują współorganizację i udział w kongresach gospodarczych o krajowym i międzynarodowym zasięgu oraz organizację misji gospodarczych.
Dodatkowym wsparciem dla przedsiębiorców jest Akademia Internacjonalizacji. Przedsiębiorcy otrzymają dostęp do aktualnych informacji i danych niezbędnych do planowania działalności eksportowej w postaci opracowań, analiz i ekspertyz dotyczących gospodarki regionu i jej potencjału.
W ramach instrumentu będą prowadzone kampanie informacyjne, których celem jest podkreślenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Przełoży się to bezpośrednio na wzmocnienie wizerunku województwa śląskiego jako regionu silnego gospodarczo, innowacyjnego i dobrego miejsca do inwestowania i życia oraz wzmocni wizerunek regionalnych firm i podniesienie ich rozpoznawalność na zagranicznych rynkach.

Korzyści

Do podstawowych działań realizowanych w ramach projektu należą:

 • udział w zagranicznych targach i imprezach wystawienniczych;
 • organizacja zagranicznych misji gospodarczych;
 • organizacja/współorganizacja krajowych kongresów o charakterze m/n;
 • opracowywanie ekspertyz/analiz dotyczących potencjału gospodarczego regionu, możliwości eksportowych itp.;
 • opracowywanie materiałów i usługi informacyjnych dla przedsiębiorców w ramach punktu kontaktowego;
 • organizacja/współorganizacja spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców planujących działalność eksportową/eksporterów;
 • Akademia Internacjonalizacji;
 • organizacja/współorganizacja zagranicznych misji przyjazdowych.

Przedsiębiorcy zainteresowani ekspansją na zagraniczne rynki mogą korzystać z działań realizowanych w ramach projektu według swoich oczekiwań i potrzeb.

Realizacja

Ze wsparcia w ramach projektu mogą korzystać przedsiębiorstwa z sektora MŚP posiadające siedzibę lub oddział i prowadzące działalność na terenie województwa śląskiego.
Jednocześnie przedsiębiorcy, których profil działalności jest związany z inteligentnymi specjalizacjami regionalnymi (tj.: energetyka, medycyna, technologie informacyjne i komunikacyjne, zielona gospodarka, przemysły wschodzące) oraz międzysektorowymi specjalizacjami gospodarczymi (tj.: medycyna, nowoczesna gospodarka surowcowa, technologie informacyjne i telekomunikacyjne, nowoczesne materiały, transport – spedycja – logistyka, przemysł 4.0) mają możliwość udziału w zagranicznych targach branżowych.
Systematycznie organizowane są również seminaria, fora gospodarcze czy konferencje, w głównej mierze poświęcone rozwijaniu działalności eksportowej.

Szczegółowe zasady udziału przedsiębiorstwa w wybranych targach każdorazowo określa regulamin naboru.

Generalnie organizator pokrywa koszty udziału w targach jednego pracownika przedsiębiorstwa, tj.:

 • organizację spotkań w ramach targów;
 • wstęp na targi na podstawie biletu zakupionego przez organizatora (dla jednego przedstawiciela przedsiębiorstwa);
 • korzystanie z powierzchni stoiska targowego organizatora (w przypadku stoiska zapewnianego przez organizatora);
 • dojazd do/z kraju docelowego w terminach określonych w programie targów;
 • wybrane przejazdy lokalne oraz dojazd z lotniska do hotelu i dojazd z hotelu do lotniska;
 • zakwaterowanie w hotelu na terenie kraju docelowego w czasie trwania targów.


Koszty po stronie przedsiębiorcy biorącego udział w targach to:

 • koszty wyżywienia;
 • koszty przejazdów lokalnych (poza przejazdami zapewnianymi przez organizatora);
 • koszty dojazdu do miejsca rozpoczęcia podróży i z miejsca zakończenia podróży zapewnianej przez organizatora (lotniska lub innego punktu wskazanego przez organizatora);
 • koszty ubezpieczenia zdrowotnego i NNW;
 • diety pobytowe;
 • koszty uzyskania wizy (jeżeli specyfika kraju docelowego targów będzie tego wymagała);
 • koszty materiałów promocyjnych przedsiębiorstwa;
 • koszty dostarczenia produktów, materiałów ekspozycyjnych i promocyjnych (poza usługą spedycyjną zapewnianą przez organizatora).

Kontakt

Logo Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice

Portal Promocji Eksportu używa plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie.