Eksport | Import | Inwestycje

Trade.gov.pl

Strona główna > Program Dopłaty do Oprocentowania Kredytów Eksportowych (DOKE)
Oferta wsparcia

Program Dopłaty do Oprocentowania Kredytów Eksportowych (DOKE)

Dla kogo?
Małe, Średnie, Duże Przedsiębiorstwa
Dojrzałość eksportowa
Jeszcze nie eksportuję, Początkujący, Doświadczony
Branża
Usługi, Pozostałe towary, Usługi kulturalne i rekreacyjne, Usługi biznesowe, Usługi telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne, Usługi… rozwiń Usługi, Pozostałe towary, Usługi kulturalne i rekreacyjne, Usługi biznesowe, Usługi telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne, Usługi budowlane, Usługi transportowe i kurierskie, Podróże zagraniczne, Sprzęt AGD RTV i jego części, Sprzęt AGD i jego części, Sprzęt RTV i jego części, Budowa i wykończenie budowli, Sprzęt IT i telekomunikacyjny, Farmacja i biotechnologia, Jachty, statki i łodzie, Sprzęt sportowy i rekreacyjny, Szkło i ceramika, Kopaliny, metale i paliwa, Aluminium i wyroby z aluminium, Miedź i wyroby z miedzi, Kopaliny, rudy i wyroby z nich, Żeliwo, stal i wyroby z nich, Pozostałe metale i wyroby z nich, Metale szlachetne, Tworzywa sztuczne, gumy i wyroby z nich, Kauczuk, gumy i wyroby z nich, Tworzywa sztuczne i wyroby z nich, Polimery, żywice i wyroby z nich, Kosmetyki i detergenty, Urządzenia medyczne i artykuły higieniczne, Maszyny, urządzenia i ich części, Maszyny, urządzenia przemysłowe i ich części, Urządzenia, przyrządy pomiarowe i ich części, Pozostałe przyrządy i narzędzia, Maszyny rolnicze i ich części, Urządzenia elektrotechniczne i ich części, Wyroby z papieru i celulozy, Papier, tektura, celuloza, Meble, Artykuły drukowane, Meble gotowe i ich części, Płyty, sklejki, oprawy z drewna, Wyroby chemiczne, Odzież, obuwie, tkaniny i dodatki modowe, Odzież gotowa i dodatki modowe, Tkaniny, dzianiny i wyroby z nich, Obuwie, wyroby skórzane i skóry, Żywność, napoje i wyroby tytoniowe, Mięso wołowe i bydło żywe, Napoje, kawy, herbaty i alkohole, Mięso drobiowe i drób żywy, Wieprzowina i świnie żywe, Nabiał, Owoce, warzywa, grzyby i ich przetwory, Przetwory z mięsa, kiełbasy, Pieczywo, wyroby cukiernicze, słodycze, Pozostałe mięso i zwierzęta żywe, Zboża, mąki i wyroby z nich, Ryby i owoce morza, Żywność dla zwierząt, Pozostała żywność, Wyroby tytoniowe, Pojazdy lądowe i lotnicze oraz części, Pojazdy silnikowe, podwozia, nadwozia, przyczepy, Silniki spalinowe do pojazdów i ich części, Pojazdy szynowe, specjalistyczne i części do nich, Silniki elektryczne i akumulatory, Pojazdy lotnicze, silniki i części do nich, Opony, Części do pojazdów (bez silników) zwiń assets/ico/rozwin
Czas trwania
Bezterminowo

Potrzeba

Szukasz sposobu, aby poprawić swoją konkurencyjność na rynkach zagranicznych? Chciałbyś skorzystać z podobnego programu wsparcia kredytów eksportowych, jakie otrzymują firmy z innych państw będących członkami OECD? Skorzystaj z programu DOKE.
Umowa DOKE zawierana jest pomiędzy BGK i bankiem kredytującym i reguluje sposób rozliczania dopłat i nadwyżek oprocentowania. Działania mające na celu uzyskanie wsparcia z Programu DOKE mogą być rozpoczęte przez bank kredytujący, eksportera lub nabywcę.

Korzyści

Program DOKE jest formą wspierania eksportu skierowaną do przedsiębiorstw eksportujących dobra o charakterze inwestycyjnym – zwłaszcza w przypadku transakcji długoterminowych. Polega na wzajemnych rozliczeniach różnic w oprocentowaniu – dopłat lub nadwyżek – pomiędzy BGK a bankiem udzielającym kredytu eksportowego, z którym została podpisana umowa DOKE.

Jeżeli jesteś eksporterem, program DOKE zapewni Ci:

 • możliwość rozszerzenia działalności eksportowej na nowe rynki;
 • zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności ofert eksportowych;
 • ograniczenie poziomu zobowiązań kredytowych;
 • darmową procedurę – nie pobieramy opłat za rozpatrzenie wniosków.

Jeżeli jesteś nabywcą, program DOKE zapewni Ci:

 • wyeliminowanie ryzyka stopy procentowej bez żadnych dodatkowych kosztów;
 • okres spłaty kredytu, który liczy się dopiero od daty dostawy (zakończenia realizacji przez eksportera zobowiązań wynikających z umowy eksportowej);
 • łatwiejsze, długookresowe planowanie kosztów związanych z daną transakcją dzięki stałemu oprocentowaniu CIRR;
 • brak opłat pobieranych przez BGK za rozpatrzenie wniosków;
 • łatwą procedurę – wszystkie formalności mogą być załatwione pomiędzy BGK a bankiem kredytującym.

Działania mające na celu uzyskanie wsparcia z programu DOKE mogą być rozpoczęte przez bank, eksportera lub nabywcę. Niezależnie od strony inicjującej udział w programie, wskazany jest aktywny udział banku kredytującego od samego początku procesu.

Realizacja

Wniosek możesz złożyć do BGK już na etapie negocjacji umowy eksportowej. Wystarczy przesłać wniosek o przyrzeczenie podpisania umowy DOKE, w którym będą zawarte podstawowe informacje o planowanej transakcji – wstępne dane na temat umowy eksportowej, kredytu i ubezpieczenia kredytu.
Jakie kredyty mogą zostać objęte wsparciem z programu DOKE?
Wsparciem mogą być objęte kredyty eksportowe o przynajmniej dwuletnim czasie spłaty, liczonym od zakończenia dostaw lub zakończenia realizacji umowy eksportowej, której przedmiotem są towary i/lub usługi o charakterze inwestycyjnym. Finansowanie dla takich transakcji może być udzielane tylko po stałych stopach CIRR (Commercial Interest Reference Rates) publikowanych co miesiąc przez Sekretariat OECD. Są to minimalne stopy procentowe, jakie mogą być stosowane w umowach kredytów eksportowych po to, aby mogły one uzyskać oficjalne wsparcie.
Jakie rodzaje kredytów mogą uzyskać wsparcie?

 • kredyty udzielone bezpośrednio zagranicznym nabywcom lub ich bankom na finansowanie zakupu towarów i usług;
 • kredyty udzielone polskim eksporterom na refinansowanie kredytów kupieckich udzielonych przez nich zagranicznym nabywcom;
 • kredyty na pokrycie kosztów lokalnych związanych bezpośrednio z realizacją kontraktów eksportowych (niezbędne wydatki na towary i usługi w kraju nabywcy).

Zarówno kredyty dla nabywcy, jak i kredyty kupieckie, zależnie od konkretnej sytuacji, muszą być ubezpieczone przez KUKE S.A. (Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych) od ryzyka handlowego i politycznego. Przedmiotem kredytowania musi być eksport polskich dóbr lub usług inwestycyjnych, w których udział składników pochodzenia zagranicznego nie przekracza 60 proc. przychodu netto z realizacji umowy eksportowej.
Zasady funkcjonowania Programu opierają się na porozumieniu OECD w sprawie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych. Program DOKE to jedna z dozwolonych form udzielania oficjalnego wsparcia finansowego dla kredytów eksportowych.


BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa NIP: 525-00-12-372 REGON: 000017319 Kod SWIFT: GOSKPLPW Tymczasowa siedziba oraz adres do korespondencji: Bud. VARSO 2 ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa

Portal Promocji Eksportu używa plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie.