Eksport | Import | Inwestycje

Trade.gov.pl

Strona główna > Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych
Oferta wsparcia

Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych

Dla kogo?
Mikro, Małe, Średnie, Duże Przedsiębiorstwa
Dojrzałość eksportowa
Jeszcze nie eksportuję, Początkujący, Doświadczony
Branża
Usługi, Sprzęt AGD RTV i jego części, Budowa i wykończenie budowli, Sprzęt IT i telekomunikacyjny,… rozwiń Usługi, Sprzęt AGD RTV i jego części, Budowa i wykończenie budowli, Sprzęt IT i telekomunikacyjny, Farmacja i biotechnologia, Sprzęt sportowy i rekreacyjny, Jachty, statki i łodzie, Szkło i ceramika, Kopaliny, metale i paliwa, Tworzywa sztuczne, gumy i wyroby z nich, Kosmetyki i detergenty, Urządzenia medyczne i artykuły higieniczne, Maszyny, urządzenia i ich części, Wyroby z papieru i celulozy, Meble, Wyroby chemiczne, Odzież, obuwie, tkaniny i dodatki modowe, Żywność, napoje i wyroby tytoniowe, Pojazdy lądowe i lotnicze oraz części, Pozostałe towary zwiń assets/ico/rozwin
Czas trwania
Bezterminowo

Potrzeba

Usługa jest adresowana zarówno do eksporterów, jak i do firm i instytucji planujących rozpoczęcie współpracy gospodarczej z zagranicznymi klientami.

Rodzaje legalizowanych przez Krajową Izbę Gospodarczą dokumentów:

  • dokumenty handlowe i eksportowe, m.in. faktury, deklaracje, specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa, tłumaczenia inne niż przysięgłe.
  • dokumenty przewozowe np. konosamenty, faktury transportowe i inne związane z przewozem.
  • świadectwa wydane przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową.
  • świadectwa i zaświadczenia wydane przez upoważnione jednostki administracji państwowej, samorządu terytorialnego.
  • poświadczanie świadectwa pochodzenia wystawionego przez urząd celny uwarunkowane wymogami kraju odbiorcy towaru.
  • wystawianie, na podstawie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny, dodatkowych świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów na formularzach Krajowej Izby Gospodarczej, jeśli zagraniczny odbiorca towaru żąda wystawienia takiego świadectwa w związku z realizacją płatności za towar.

Korzyści

KIG legalizuje dokumenty handlowe i eksportowe wymagane przez importera. Legalizacji podlegają różnego rodzaju dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym, od dokumentów autorstwa wnioskodawcy, do świadectw i zaświadczeń urzędów państwowych i samorządowych. Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych pozwala na spełnienie przez eksportera wymagań zagranicznego partnera dotyczących dokumentów handlowych, a w konsekwencji ułatwia odprawę celną eksportowanych towarów, usprawnia proces rejestracji polskich wyrobów za granicą, umożliwia zastosowanie właściwych stawek celnych przy odprawie towarów.

Realizacja

Wystarczy dostarczyć do KIG dokumenty rejestracyjne firmy lub dokumenty do legalizacji.

Dokumenty rejestracyjne to:
• dokument potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej,
• zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON,
• potwierdzenie faktu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
• uwierzytelnione wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wnioskującego.

Dokumenty do legalizacji są przedkładane przez firmę w wymaganej przez niego ilości egzemplarzy i jednego egzemplarza przeznaczonego do pozostawienia w KIG. Wszystkie egzemplarze dokumentów przedłożonych do legalizacji muszą zawierać oryginalne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa. Przy składaniu dokumentów do legalizacji należy dołączyć wypełniony przez przedsiębiorcę wniosek o legalizację.

Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA, tel.: +48 22 630 99 07, e-mail: legalizacja@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza

ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa

Portal Promocji Eksportu używa plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie.