Eksport | Import | Inwestycje

Trade.gov.pl

Strona główna > InterSilesia – modelowanie działalności eksportowej MŚP
Oferta wsparcia

InterSilesia – modelowanie działalności eksportowej MŚP

Dla kogo?
Mikro, Małe, Średnie Przedsiębiorstwa
Dojrzałość eksportowa
Jeszcze nie eksportuję, Początkujący, Doświadczony
Branża
Usługi telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne, Usługi, Urządzenia medyczne i artykuły higieniczne, Farmacja i biotechnologia, Sprzęt… rozwiń Usługi telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne, Usługi, Urządzenia medyczne i artykuły higieniczne, Farmacja i biotechnologia, Sprzęt IT i telekomunikacyjny, Maszyny, urządzenia przemysłowe i ich części, Tworzywa sztuczne, gumy i wyroby z nich, Odzież, obuwie, tkaniny i dodatki modowe zwiń assets/ico/rozwin

Projekt „Inter Silesia – internacjonalizacja sektora MŚP” jest projektem, który będzie finansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP; Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu; Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP). Projekt będzie realizowany przez Fundusz Górnośląski S.A. w partnerstwie z Województwem Śląskim.

Główne cele projektu:
• pobudzenie i rozwój procesów internacjonalizacji MŚP województwa śląskiego,
• podniesienie wiedzy w zakresie internacjonalizacji,
• stworzenie aktywnej społeczności ludzi i organizacji związanych z internacjonalizacją.

Potrzeba

Działania projektu nakierowane są na pobudzenie przedsiębiorstw MŚP do podejmowania działań w kierunku internacjonalizacji swojej działalności biznesowej, działań eksportowych i innowacyjnych. Przy aktywnym udziale przedsiębiorstw biorących udział w projekcie określane są najbardziej perspektywiczne rynki oraz modele wejścia na rynki zagraniczne. Równocześnie przygotowane zostaną uniwersalne narzędzia wspierające działania przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, takie jak: doradztwo eksportowe, wsparcie tłumaczeniowe, baza wiedzy związanej z eksportem, wymaganiami prawnymi, podatkami i finansami oraz uwarunkowaniami biznesowymi i kulturowymi.

Korzyści

W ramach projektu przedsiębiorcy mają możliwość otrzymania specjalistycznych konsultacji oraz indywidualnych usług doradczych z zakresu eksportu oraz rozwijania działalności gospodarczej za granicą.
Dodatkowo przedsiębiorcy uzyskają możliwość współpracy z doradcami działającymi na rynkach zagranicznych.
Na kolejnym etapie, w wyniku przeprowadzonych badań i audytu, zostaną utworzone ogólne i indywidualne modele internacjonalizacji, będące ścieżką wchodzenia na wybrane rynki zagraniczne. Zaplanowano także działania informacyjno-edukacyjne, mające na celu propagowanie wiedzy z zakresu internacjonalizacji.

Realizacja

Z projektu mogą skorzystać przedsiębiorcy z terenu województwa śląskiego a do procesów tworzenia i testowania modeli zostanie wytypowanych kilkadziesiąt firm.
Program dedykowany jest przedsiębiorcom, którzy: nie podejmowali do tej pory działań eksportowych lub podejmowali już działalność eksportową, ale chcą wejść na nowe rynki zagraniczne lub chcą wejść na rynki zagraniczne z nowymi produktami/usługami.
W ramach instrumentu przedsiębiorcy będą korzystać z Platformy Internacjonalizacji, która stanowi bazę wiedzy w zakresie działalności na rynkach zagranicznych. Platforma pomoże określić wstępną strategię/ścieżkę ekspansji na rynkach zagranicznych i będzie współpracować z bazą danych, zawierającą kluczowe dane dotyczące eksportu. W bazie zawarte zostaną m.in. dane dotyczące sektorów gospodarczych i branż, międzynarodowych rynków zagranicznych, popytu i podaży na poszczególne usługi/produkty oraz informacje o możliwościach produkcyjnych i oczekiwaniach przedsiębiorcy. Na tej podstawie będzie możliwe określenie m.in. potencjalnych rynków zbytu, ryzyka związanego z wejściem i funkcjonowaniem na określonym obszarze, wymagań formalno-prawnych obowiązujących w kraju docelowym. Platforma będzie spełniać funkcję specjalistycznej bazy wiedzy w zakresie m.in. zarządzania zmianą biznesową w obrębie wprowadzania innowacji produktowych i usługowych, finansowania działalności eksportowej, stosunków międzynarodowych, prawa handlowego międzynarodowego, podatków i finansów, sposobach i form prowadzenia działalności na rynku docelowym.

Przedsiębiorcy mogą również otrzymać wsparcie w postaci indywidualnych warsztatów. Istnieje także możliwość współpracy z podmiotami wspierającymi firmy na docelowych rynkach eksportowych.
Dzięki udziałowi w projekcie przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą wzmocnić lub rozpocząć proces internacjonalizacji, zwiększyć innowacyjność a także poziom wzajemnej współpracy na zagranicznych rynkach.
Usługi oferowane na rzecz firm z sektora MŚP to audyt eksportowy, usługi doradcze wspomagające wejście na rynki zagraniczne, opracowania modeli internacjonalizacji, usługi promocji i kaskadowania wiedzy.

Dynamicznie zmieniające się wymagania rynkowe sprawiają, że przedsiębiorcy muszą szybko reagować i dostosowywać się do zmian w otoczeniu. Dlatego opracowanie gotowych strategii wejścia na nowe rynki poprzez udostępnienie modeli i schematów umożliwiłoby wzrost ekonomiczny oraz osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynkach zagranicznych.
Wartością dodaną jest promocja regionu jako terenu skupiającego aktywnych przedsiębiorców, o rozwiniętej infrastrukturze, jako obszaru posiadającego kapitał ludzki o wysokich kompetencjach zawodowych.

Logo Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice

Portal Promocji Eksportu używa plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie.