Eksport | Import | Inwestycje

Trade.gov.pl

Strona główna > Dotacje
Oferta wsparcia

Dotacje

Dla kogo?
Mikro, Małe, Średnie, Duże Przedsiębiorstwa
Dojrzałość eksportowa
Jeszcze nie eksportuję, Początkujący, Doświadczony
Branża
Usługi, Usługi kulturalne i rekreacyjne, Usługi biznesowe, Usługi telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne, Usługi budowlane, Podróże… rozwiń Usługi, Usługi kulturalne i rekreacyjne, Usługi biznesowe, Usługi telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne, Usługi budowlane, Podróże zagraniczne, Usługi transportowe i kurierskie, Sprzęt AGD RTV i jego części, Sprzęt AGD i jego części, Sprzęt RTV i jego części, Budowa i wykończenie budowli, Sprzęt IT i telekomunikacyjny, Sprzęt sportowy i rekreacyjny, Farmacja i biotechnologia, Szkło i ceramika, Jachty, statki i łodzie, Kopaliny, metale i paliwa, Miedź i wyroby z miedzi, Aluminium i wyroby z aluminium, Kopaliny, rudy i wyroby z nich, Żeliwo, stal i wyroby z nich, Metale szlachetne, Pozostałe metale i wyroby z nich, Kauczuk, gumy i wyroby z nich, Tworzywa sztuczne, gumy i wyroby z nich, Tworzywa sztuczne i wyroby z nich, Polimery, żywice i wyroby z nich, Urządzenia medyczne i artykuły higieniczne, Kosmetyki i detergenty, Maszyny, urządzenia i ich części, Maszyny, urządzenia przemysłowe i ich części, Urządzenia, przyrządy pomiarowe i ich części, Pozostałe przyrządy i narzędzia, Maszyny rolnicze i ich części, Urządzenia elektrotechniczne i ich części, Wyroby z papieru i celulozy, Artykuły drukowane, Papier, tektura, celuloza, Meble, Meble gotowe i ich części, Płyty, sklejki, oprawy z drewna, Odzież, obuwie, tkaniny i dodatki modowe, Wyroby chemiczne, Odzież gotowa i dodatki modowe, Obuwie, wyroby skórzane i skóry, Tkaniny, dzianiny i wyroby z nich, Napoje, kawy, herbaty i alkohole, Mięso wołowe i bydło żywe, Żywność, napoje i wyroby tytoniowe, Mięso drobiowe i drób żywy, Wieprzowina i świnie żywe, Nabiał, Owoce, warzywa, grzyby i ich przetwory, Przetwory z mięsa, kiełbasy, Pieczywo, wyroby cukiernicze, słodycze, Pozostałe mięso i zwierzęta żywe, Ryby i owoce morza, Zboża, mąki i wyroby z nich, Żywność dla zwierząt, Pozostała żywność, Pojazdy lądowe i lotnicze oraz części, Wyroby tytoniowe, Pojazdy silnikowe, podwozia, nadwozia, przyczepy, Silniki spalinowe do pojazdów i ich części, Pojazdy szynowe, specjalistyczne i części do nich, Silniki elektryczne i akumulatory, Pojazdy lotnicze, silniki i części do nich, Części do pojazdów (bez silników), Opony, Pozostałe towary zwiń assets/ico/rozwin

Potrzeba

Zadanie może być realizowane m.in. poprzez:

  • organizację targów, wystaw i innych imprez służących promocji rzemiosła oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;
  • promocję przedsiębiorczości wśród młodzieży;
  • wspieranie współpracy w zakresie innowacyjności.

Korzyści

Postępowanie konkursowe jest przeprowadzane z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1057).

O przyznanie finansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty realizujące zadania statutowe w sferze wspomagania rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Warunkiem ubiegania się o finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferenta jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 październik 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018, poz. 2057).

Realizacja

Katalog kosztów, na które dotacja może być przeznaczona w ramach zadania, to m.in.:

  • wynagrodzenia specjalistów prowadzących np. szkolenia i poradnictwo (w tym zatrudnionych przez podmiot składający ofertę, zaangażowanych bezpośrednio w realizację zadania);
  • wynagrodzenie osoby zajmującej się nadzorem merytorycznym zadania / koordynatora projektu w wysokości nieprzekraczającej 5 proc. wartości dotacji (w tym zatrudnionej przez podmiot składający ofertę);
  • wynagrodzenie osoby zajmującej się obsługą finansowo-księgową projektu w wysokości nieprzekraczającej 5 proc. wartości dotacji (w tym zatrudnionej przez podmiot składający ofertę);
  • transport związany z realizacją zadania;
  • zakup lub wykonanie materiałów i pomocy niezbędnych do realizacji zadania ( w tym np. dekoracji, nagród i wyróżnień dla uczestników zadania);
  • zakup lub wykonanie materiałów informacyjnych;
  • poczęstunek dla uczestników zadań.

Data

Otwarty konkurs ofert ogłaszany jest w tej chwili raz w roku.
W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.

Dane kontaktowe

Kontakt

Centrum Inicjatyw Gospodarczych – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin (wejście od ul. Mazowieckiej 14)

Portal Promocji Eksportu używa plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie.