Eksport | Import | Inwestycje

Trade.gov.pl

Strona główna > Aktualności > Najczęstsze błędy przy zgłaszaniu przesyłek do kontroli granicznej
Artykuł

Najczęstsze błędy przy zgłaszaniu przesyłek do kontroli granicznej

Departament ceł w Ministerstwie Finansów opublikował na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych informację dotyczącą najczęstszych nieprawidłowości przy zgłaszaniu przesyłek do kontroli granicznej. Błędy, które występują najczęściej podczas zgłaszania przez agencje celne przesyłek do kontroli granicznych wymieniły Inspekcja Weterynaryjna, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna za najczęściej występujące problemy uznała błędy w podawaniu danych podmiotów podczas składania wniosków o przeprowadzenie kontroli, pomyłki pisarskie (np. dotyczące nr rejestracyjnych samochodu, nr świadectwa zdrowia, wagi itp.) przy wypełnianiu określonej części wspólnotowego zdrowotnego dokumentu wejścia CHED do systemu TRACES NT oraz błędy w przygotowanej dokumentacji przedkładanej do kontroli weterynaryjnej.

Inspekcja przytoczyła także część wymagań importowych, których pełną listę można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Państwowa Inspekcja Sanitarna wskazała głównie na problemy z nieprawidłowo przygotowanymi dokumentami do granicznej kontroli sanitarnej lub brak wymaganych dokumentów, co istotnie wpływa na opóźnienia w odprawach.

Procedury zgłaszania towarów podlegających granicznej kontroli sanitarnej opisane są szczegółowo na stronie biznes.gov.pl

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

W opublikowanej notce Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych opisała zasady kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Wskazała m.in. na najważniejsze dokumenty, jakie podczas kontroli jakości handlowej powinien posiadać importer. Są one uzależnione od rodzaju importowanego towaru:

  • świeże lub mrożone owoce i warzywa – dokument CMR,
  • zboża i nasiona oleiste – wymagania importera (kontrakt, specyfikacja do kontraktu/dodatek do kontraktu) oraz certyfikat jakości, ewentualnie badania, potwierdzające wymagania,
  • produkty ekologiczne – certyfikat ekologiczny, świadectwo kontroli (w systemie TRACES NT), inne dokumenty potwierdzające (dołączone do świadectwa kontroli) oraz w stosownych przypadkach, wyniki analiz lub badań przeprowadzonych na pobranych próbkach.

Według Inspekcji należy pamiętać o tym, żeby załączone dokumenty w zakresie jakości handlowej dotyczyły właściwych partii artykułów rolno-spożywczych zgłoszonych do kontroli granicznej, a certyfikaty i inne dokumenty towarzyszące były w języku polskim.

Inspekcja zwróciła także uwagę aby unikać niezgodności w dokumentach towarzyszących dotyczących środków transportu, w związku z awariami oraz ich „podmianą”, a w przypadku kontroli produktów rolnictwa ekologicznego niezgodności w systemie TRACES NT obejmujących wskazanie punktu kontroli, organu kontroli oraz braku powiązania właściwego dokumentu CHED ze świadectwem ekologicznym.

Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa podkreśliła fakt, iż zboża konsumpcyjne paszowe oraz pellet drzewny z przypisanym kodem CN 4401 31, importowane z Ukrainy, nie podlegają obowiązkowi przeprowadzenia granicznej kontroli fitosanitarnej.

W przypadku towarów, które podlegają granicznej kontroli fitosanitarnej, istotne jest, żeby osoba odpowiedzialna za przesyłkę, w sposób prawidłowy wypełniła pierwszą część dokumentu CHED-PP. Poradniki i instrukcje korzystania z systemu TRACES NT są dostępne na stronie internetowej PIORiN oraz na stronie dedykowanej dla systemu TRACES NT.

Pełną treść opublikowanej informacji znajdziesz na stronie PUESC

  • Wszystko
  • Aktualności (632)
  • Wiedza (273)
  • Kalendarz (1050)
  • Centrum Wsparcia (323)
Wyszukiwanie zaawansowane

Portal Promocji Eksportu używa plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie.