Eksport | Import | Inwestycje

Trade.gov.pl

Strona główna > Aktualności > Firmy z kapitałem zagranicznym a polski eksport
Artykuł

Firmy z kapitałem zagranicznym a polski eksport

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w Polsce jest niezwykle istotnym czynnikiem kształtującym krajobraz gospodarczy kraju. W 2022 roku ponad połowa z nich wygenerowała znaczące przychody ze sprzedaży na eksport. Analiza sektorów, regionów i struktury eksportu ukazuje zróżnicowane oblicze polskiego biznesu, w którym inwestycje zagraniczne odgrywają kluczową rolę.

Dane statystyczne pokazują, że 53,2 proc. z 11 823 firm z kapitałem zagranicznym osiągnęło znaczne przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na rynki zagraniczne.

Całkowite przychody ze sprzedaży na eksport osiągnęły kwotę 893 261,7 mln zł. W strukturze tych przychodów, dominującą rolę odegrał eksport wyrobów, stanowiący aż 65,4 proc. ogółu przychodów z eksportu. Sprzedaż usług na eksport oraz towarów i materiałów zajmowała kolejno 21 proc. i 13,6 proc. udziału. To zróżnicowanie w strukturze eksportu podkreśla elastyczność i zdolność dostosowawczą firm z kapitałem zagranicznym do różnorodnych rynków i branż.

Kluczowe sektory

Najbardziej obiecujące wyniki odnotowano w sektorze przetwórstwa przemysłowego, gdzie aż 82,1 proc. firm z kapitałem zagranicznym generowało przychody ze sprzedaży na eksport. Podobnie imponujące liczby pojawiły się w branżach informacji i komunikacji (73,4 proc.) oraz w transporcie i gospodarce magazynowej (63,1 proc.). Jest to sygnał, że sektory te stają się motorami napędowymi polskiego eksportu, zyskując na konkurencyjności i zdolności przyciągania zagranicznych kontrahentów.

Wiodącą rolę odegrały podmioty z sekcji przetwórstwa przemysłowego, które odpowiadały za imponujące 72,7 proc. przychodów ze sprzedaży na eksport. Zwróćmy uwagę, że aż 87,6 proc. eksportu w tej sekcji stanowił eksport wyrobów.

Ciekawym aspektem analizy jest również sektor handlu; naprawy pojazdów samochodowych, gdzie 11,4 proc. przychodów z eksportu ogółem było generowane przez firmy z kapitałem zagranicznym. Tutaj główną rolę odgrywa eksport towarów i materiałów, stanowiących 75,6 proc. eksportu w tej sekcji.

Wiodące lokalizacje

Analizując dane dotyczące lokalizacji siedziby przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, możemy dostrzec znaczące zróżnicowanie między polskimi województwami pod względem udziału podmiotów generujących przychody ze sprzedaży na eksport.

Najwyższy udział takich firm odnotowano w województwie opolskim, gdzie aż 64,6 proc. przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym osiągnęło znaczące przychody ze sprzedaży na rynki zagraniczne. To imponujące osiągnięcie, które świadczy o atrakcyjności tego regionu dla międzynarodowych inwestorów oraz o skutecznym wykorzystaniu potencjału eksportowego.

Warto zauważyć, że również województwo mazowieckie wyróżnia się, będąc liderem pod względem wartości eksportu ogółem. Podmioty z tego regionu generują aż 22,3 proc. wartości całego eksportu. To niezwykle istotne dla stolicy kraju, Warszawy, która jest centrum nie tylko politycznym, ale również ekonomicznym, przyciągając inwestycje i stymulując rozwój handlu zagranicznego.

Podobnie znaczący udział w eksportowej grze mają województwa dolnośląskie (14,8 proc.), śląskie (14,7 proc.) oraz wielkopolskie (11,5 proc.). To potwierdza, że nie tylko regiony centralne, ale również te o bogatej historii przemysłowej odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu polskiego eksportu.

Należy również zwrócić uwagę na województwo świętokrzyskie, gdzie udział podmiotów osiągających przychody ze sprzedaży na eksport wyniósł 41 proc. Choć to niższy wskaźnik w porównaniu z innymi regionami, może również stanowić potencjalną szansę do zwiększenia inwestycji i rozwoju eksportu w przyszłości.

Warto zauważyć, że sukces eksportowy nie tylko generuje znaczne przychody dla firm, ale także przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy i transferu know-how. Konieczna jest jednak koncentracja na innowacjach, doskonaleniu zdolności produkcyjnych oraz utrzymaniu równowagi między lokalnymi a zagranicznymi interesami.

Źródło: GUS – „Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 2022 roku”

Spis treściTable of contents

  • Wszystko
  • Aktualności (632)
  • Wiedza (273)
  • Kalendarz (1048)
  • Centrum Wsparcia (323)
Wyszukiwanie zaawansowane

Portal Promocji Eksportu używa plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie.