Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuECOLOGIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Opis firmy
af
ar
bg
cz
de
dk
en
es
fi
fr
gr
hi
hr
hu
id
il
it
jp
kk
ko
lt
ms
nl
no
pl
pt
ro
ru
se
sk
tr
ua
uz
zh
At Ecologiq, we passionately design and build energy-efficient wooden houses and modular public buildings such as educational facilities (modular schools, kindergartens, nurseries), office buildings or multi-family buildings. We help clients meet their needs not only on the domestic but also European market.
With many years of experience and specialist knowledge, we fulfill people's dreams of owning modern and energy-efficient wooden houses. Using advanced prefabricated technology, structural elements (prefabricated elements) are manufactured in our Gdańsk factory with a computer accuracy of up to 1 millimeter!
Ready prefabricated elements are transported to the construction site, where, regardless of the season, we install them on a previously prepared foundation slab. We insulate with ecological insulation materials that allow achieving excellent thermal parameters. Our buildings are warm in winter and cool in summer. With the total diffusivity of the material causing "breathing" the walls, we obtain the highest comfort of rooms inside the facility, and the resulting climate is conducive to allergy sufferers.
We provide exceptional durability of our buildings, which is characterized by high resistance to gusty winds and fire as well as low susceptibility to moisture and all kinds of pests.
Our clients value us for the short assembly time, timeliness and guarantee of a fixed price, which is not subject to change during the investment or after its completion.
We invite you to cooperation!
Bei Ecologiq entwerfen und bauen wir leidenschaftlich energieeffiziente Holzhäuser und modulare öffentliche Gebäude wie Bildungseinrichtungen (modulare Schulen, Kindergärten, Kindergärten), Bürogebäude oder Mehrfamilienhäuser. Wir helfen Kunden, ihre Bedürfnisse nicht nur auf dem heimischen, sondern auch auf dem europäischen Markt zu erfüllen.
Mit langjähriger Erfahrung und Fachwissen erfüllen wir uns die Träume der Menschen, moderne und energieeffiziente Holzhäuser zu besitzen. Mit fortschrittlicher vorgefertigter Technologie werden in unserem Danziger Werk Strukturelemente (vorgefertigte Elemente) mit einer Computergenauigkeit von bis zu 1 Millimeter hergestellt!
Fertige vorgefertigte Elemente werden zur Baustelle transportiert, wo wir sie unabhängig von der Jahreszeit auf einer zuvor vorbereiteten Fundamentplatte installieren. Wir isolieren mit ökologischen Dämmstoffen, die es ermöglichen, hervorragende thermische Parameter zu erreichen. Unsere Gebäude sind im Winter warm und im Sommer kühl. Durch die vollständige Diffusivität des Materials, die das "Atmen" der Wände verursacht, erhalten wir den höchsten Komfort der Räume in der Einrichtung, und das daraus resultierende Klima ist für Allergiker förderlich.
Wir bieten eine außergewöhnliche Haltbarkeit unserer Gebäude, die sich durch eine hohe Beständigkeit gegen böige Winde und Feuer sowie eine geringe Anfälligkeit für Feuchtigkeit und alle Arten von Schädlingen auszeichnet.
Unsere Kunden schätzen uns für die kurze Montagezeit, Aktualität und Garantie eines Festpreises, der sich während der Investition oder nach deren Fertigstellung nicht ändern kann.
Wir laden Sie zur Zusammenarbeit ein!
W Ecologiq z pasją projektujemy i budujemy energooszczędne domy z drewna oraz modułowe budynki użyteczności publicznej takie, jak placówki oświatowe (modułowe szkoły, przedszkola, żłobki), budynki biurowe czy wielorodzinne. Pomagamy klientom w realizacji ich potrzeb nie tylko na rynku krajowym, ale też europejskim.
Posiadając wieloletnie doświadczenie i specjalistyczną wiedzę spełniamy marzenia osób o posiadaniu nowoczesnych i energooszczędnych domów drewnianych. Wykorzystując zaawansowaną technologię prefabrykowaną, elementy konstrukcyjne (prefabrykaty) wytwarzamy w naszej gdańskiej fabryce, z komputerową dokładnością do 1 milimetra!
Gotowe prefabrykaty transportujemy na miejsce budowy gdzie, niezależnie od pory roku montujemy je na wcześniej przygotowanej płycie fundamentowej. Docieplenie wykonujemy ekologicznymi materiałami izolacyjnymi pozwalającymi na osiągnięcie doskonałych parametrów termicznych. Nasze budynki są ciepłe zimą i chłodne latem. Przy całkowitej dyfuzyjności materiału powodującej „oddychanie” ścian, uzyskujemy najwyższy komfort pomieszczeń wewnątrz obiektu, a powstały klimat sprzyja przede wszystkim alergikom.
Zapewniamy wyjątkową trwałość naszych budynków, które cechuje wysoka odporność na porywiste wiatry i ogień oraz niska podatność na wilgoć i wszelkiego rodzaju szkodniki.
Nasi klienci cenią nas za krótki czas montażu obiektów, terminowość i gwarancję ustalonej ceny, która nie podlega zmianom w trakcie inwestycji lub po jej zakończeniu.
Zapraszamy do współpracy!
Działalność
Typ
Produkcja
Zatrudnienie
Ponad 50 osób
Strona internetowa
https://www.ecologiq.pl
Forma prawna
Spółka kapitałowa
Główne rynki zainteresowania
  • Szwecja
  • Norwegia
  • Niemcy
  • Królestwo Niderlandów
  • Austria
Legenda
- Główne rynki zainteresowania
- Oddziały
- Nabywcy z zagranicy
Branże firmy
Branże główne
Branże poboczne
Oddziały

Ecologiq grupa Ekoinbud (Oddział główny)
Geodetów 29 Gdańsk
Polska
tel.: +48 58 304 75 75
fax:
mail: biuro@ecologiq.pl
język:
Polski
Angielski


Główne branże klientów
Oczekiwania partnerskie
af
ar
bg
cz
de
dk
en
es
fi
fr
gr
hi
hr
hu
id
il
it
jp
kk
ko
lt
ms
nl
no
pl
pt
ro
ru
se
sk
tr
ua
uz
zh


Szukamy firm, które pomogą nam sprzedawać za granicę domy energooszczędne oraz modułowe budynki użyteczności publicznej.
We are looking for companies that will help us sell energy-efficient houses and modular public buildings abroad.
Wir suchen Unternehmen, die uns helfen, energieeffiziente Häuser und modulare öffentliche Gebäude im Ausland zu verkaufen.


  • Poszukuje nowych możliwości biznesowych
  • Szukam partnera biznesowego
  • Szukam przedstawicielstwa handlowego


Wydarzenia, w których biorę udział

Załączone zdjęcia

energooszczedny-zlobek-gdansk-2
prefabrykowane-przebszkowe-ekologiczne-srebrna-26b
4E4B7536
2wiczlino
prefabrykowany-budynek-przedszkola-modulowego-powiat-kartuski-14b
stodoła na posty
2dabka
4Damroki
2807087221147094655207817074355652978789710o
zlobek-aktywno-pasywny-namyslow-21b
fabryka srodek
zlobek-w-technologii-energooszczednej-4b
na posty
fabryka
1banino
prefabrykowany-zlobek-kolorowa-gdansk-8b

Załączone pliki

PPE_PL_ECOLOGIQ-F
pdf | 7.46 MB
Pobierz