Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuCALMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Opis firmy
af
ar
bg
cz
de
dk
en
es
fi
fr
gr
hi
hr
hu
id
il
it
jp
kk
ko
lt
ms
nl
no
pl
pt
ro
ru
se
sk
tr
ua
uz
zh
Innovative-Developing Enterprise "Calmet" Ltd. was founded in 1989 by designers from Calibrators Laboratory of Lumel's Research & Development Centre. It was arisen for meet the needs of designing, production, selling and servicing a new kind of calibrators and electric equipment testers. Name Calmet derive from words CALibrators and METrology - the main action's field of Calmet company. For several years, about 70% of our sale has made export, mainly to EU and Asia countries. Topic of export are:

equipment sold by using our own brand Calmet,
special order realized projects,
equipment sold by using brand of other companies.
certificate
Equipment designed and produced by us, are used in many laboratories all over the world using brand many different companies or our own Calmet as well. It is possible thanks to our big experience in designing, production and servicing of new electronics and computers technology devices.

Traditionally we specialize in electrical power quantities generating – calibrators of voltages, currents and power. Since 1996 we have also busy with testing electricity meters and power network parameters analysing – meters testers, standard meters and connected with them network parameters meters. Since 2002 we have involved in generating and measuring network quality parameters - calibrators, network quality recorders and analysers. Since 2006 we have been also interested in automation of electro-utility automatic protective equipment testing - relays and modern digital protection.

We work according to ISO 9001:2009 Quality System
Przedsiębiorstwo Innowacyjno Wdrożeniowe "Calmet" Spółka z o.o. zostało założone w 1989 roku przez konstruktorów Pracowni Kalibratorów Ośrodka Badawczo Rozwojowego Lumel dla potrzeb projektowania, produkcji, sprzedaży i serwisu nowych rodzajów kalibratorów i testerów urządzeń elektrycznych. Nazwa Calmet pochodzi od słów CALibrators (kalibratory) i METrology (metrologia) - głównego obszaru działania firmy Calmet. Od kilku lat około 70% naszej sprzedaży stanowi eksport, głównie do krajów UE. Przedmiotem eksportu są:

urządzenia sprzedawane pod własną marką Calmet,
projekty realizowane na zlecenie,
urządzenia sprzedawane pod marką różnych firm.
Opracowane i produkowane przez nas urządzenia są użytkowane w wielu laboratoriach na świecie pod marką różnych firm lub naszą własną Calmet. Jest to możliwe dzięki dużemu doświadczeniu w projektowaniu, produkcji i serwisie urządzeń z zastosowanymi nowoczesnymi technologiami elektronicznymi i informatycznymi.
Tradycyjnie specjalizujemy się w odtwarzaniu wielkości elektroenergetycznych – kalibratory napięć, prądów i mocy. Od 1996 roku zajmujemy się również testowaniem liczników energii i pomiarem parametrów sieci energetycznej – testery liczników, liczniki kontrolne i związane z nimi mierniki parametrów sieci. Od 2002 roku interesujemy się odtwarzaniem i pomiarem parametrów jakości energii - kalibratory, rejestratory i analizatory jakości energii. Od 2006 roku interesuje nas również automatyzacja testowania urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej - przekaźników i nowoczesnych zabezpieczeń cyfrowych.


Pracujemy zgodnie z Systemem Zarządzania jakością ISO 9001:2009
Działalność
Typ
Produkcja
Zatrudnienie
Od 10 - 50 osób
Strona internetowa
www.calmet.com.pl
Forma prawna
Spółka kapitałowa
Główne rynki zainteresowania
  • Europa
  • Azja
  • Australia i Oceania
  • Ameryka Południowa
  • Ameryka Północna
  • Afryka
Legenda
- Główne rynki zainteresowania
- Oddziały
- Nabywcy z zagranicy