Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuGRG-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Opis firmy
af
ar
bg
cz
de
dk
en
es
fi
fr
gr
hi
hr
hu
id
il
it
jp
kk
ko
lt
ms
nl
no
pl
pt
ro
ru
se
sk
tr
ua
uz
zh
Podstawowym obszarem funkcjonowania firmy GRG-Stal jest dostawa rur (rury kotłowe) oraz elementów złącznych ( złączki stalowe) dla firm wytwórczych i remontowych energetyki, petrochemii oraz ciepłownictwa.

GRG-STAL Sp. z o.o. oferuje klientom usługi w zakresie:
- poradnictwa łączącego się ze składaniem zamówień,
- specjalistycznego doradztwa technicznego, związanego z doborem właściwego asortymentu, cech i własności hutniczych produktów stalowych,
- kompletowania zamówień, w tym na materiały stalowe o nietypowych własnościach i niestandardowych wymiarach gabarytowych,
- sprzedaży hutniczych wyrobów stalowych, w szczególności:
 rur kotłowych bez szwu i ze szwem w gat. począwszy od P235GH-TC1 (także wykonanych wg norm krajowych oraz ze szczególnymi wymaganiami odbiorowymi, zgodnymi z oczekiwaniami klientów),
 blach kotłowych (także spoza standardowego typoszeregu i wykonanych na podstawie rysunków dostarczonych przez klientów),
 elementów złącznych,
- wykonywania dodatkowych usług (np. związanych z dzieleniem i kształtowaniem zakupionego materiału, dodatkowymi badaniami odbiorowymi i in.),
dostarczania zakupionych materiałów (wraz z niezbędną dokumentacją) specjalistycznym transportem do punktów docelowych (odbiorów), wskazanych przez klientów,
- posprzedażowej obsługi zamówień.
Spółka gwarantuje swoim klientom bardzo dobre warunki współpracy, a w szczególności:
 współpracę z kompetentnym, zaangażowanym i operatywnym personelem,
 kompleksowość i wysoką jakość obsługi handlowej,
 krótkie terminy realizacji zamówień,
 zgodność dostaw z warunkami wyspecyfikowanymi w zamówieniach i zgłoszonymi oczekiwaniami,
 ciągłość dostaw,
 preferencje cenowe, przyznawane w przypadku stałych albo powtarzalnych zleceń o znacznych wartościach.
Działalność
Typ
Handlowa
Zatrudnienie
Do 10 osób
Strona internetowa
www.grg-stal.pl
Forma prawna
Spółka kapitałowa
Główne rynki zainteresowania
  • Słowacja
  • Niemcy
  • Dania
  • Czechy
  • Austria
Legenda
- Główne rynki zainteresowania
- Oddziały
- Nabywcy z zagranicy
Branże firmy
Branże główne
Branże poboczne
Przychody z eksportu

Eksport ogółem 15,00%
Czechy - poniżej 1mln USD 5,00%
Główne branże klientów
Oczekiwania partnerskie
af
ar
bg
cz
de
dk
en
es
fi
fr
gr
hi
hr
hu
id
il
it
jp
kk
ko
lt
ms
nl
no
pl
pt
ro
ru
se
sk
tr
ua
uz
zh


współpraca w zakresie handlu hutniczymi wyrobami stalowymi.


  • Poszukuje nowych możliwości biznesowych
  • Szukam partnera biznesowego
  • Szukam przedstawicielstwa handlowego

Obserwowane oferty
Produkcja kosmetyków
Gro naszych Klientów zaczynając współpracę z na...

Data od: 24.07.2017 (20.01.2018)


Oferta z branży
Kooperacja

1 / 0
Wydarzenia, w których biorę udział