Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuHUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A.

Opis firmy
af
ar
bg
cz
de
dk
en
es
fi
fr
gr
hi
hr
hu
id
il
it
jp
kk
ko
lt
ms
nl
no
pl
pt
ro
ru
se
sk
tr
ua
uz
zh
HUSAR S.A. specializes in construction and modernization of structures and facilities from the following range:

- engineering construction (bridges, tunnels),
- road, railway, industrial and hydraulic engineering construction,
- environment protection facilities (wastewater treatment plants, pumping stations, water intakes and water treatment plants, as well as driers, incineration plants and waste landfills),
- works within the range of protection of excavations, sheet pilings, complicated technological assemblies, welding services and steel structures.

We have big experience in cooperation with self-government institutions in complex realization of financial investments based on the means from European Union. Our activities allowed us to realize built structures meeting the required, high European standards.
We are the group of ambitious people aiming at improving and increasing our skills and constant development of our Company.

Spółka HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. specjalizuje się w budowie i modernizacji obiektów:

- realizacji jako generalny wykonawca inwestycji pod klucz również z projektowaniem,
- oczyszczalni ścieków, przepompowni, stacji uzdatniania wody,
- budownictwa inżynieryjnego (mosty, tunele komunikacyjne),
- budownictwa drogowego, kolejowego, przemysłowego i hydrotechnicznego,
- w zakresie zabezpieczeń głębokich wykopów, w tym ścianek w międzytorzu,
- wykonania i montażu kompletnych instalacji technologicznych głownie ze stali.

Posiadamy duże doświadczenie we współpracy z instytucjami samorządowymi
w kompleksowej realizacji inwestycji finansowanych w oparciu o środki Unii Europejskiej. Nasze działania pozwoliły osiągnąć przez wykonywane obiekty wymagane, wysokie, europejskie standardy. Stanowimy grupę ambitnych osób dążących do doskonalenia i podnoszenia swoich umiejętności oraz stałego rozwoju naszej Spółki.
Działalność
Typ
Usługowa
Zatrudnienie
Ponad 50 osób
Strona internetowa
www.husar-hbi.pl
Forma prawna
Spółka kapitałowa
Główne rynki zainteresowania
 • Węgry
 • Ukraina
 • Szwecja
 • Słowacja
 • Portugalia
 • Norwegia
 • Niemcy
 • Hiszpania
 • Francja
 • Finlandia
 • Dania
 • Czechy
 • Chorwacja
 • Austria
 • USA
Legenda
- Główne rynki zainteresowania
- Oddziały
- Nabywcy z zagranicy
Branże firmy
Branże główne
Branże poboczne
Oddziały

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. (Oddział główny)
Płocka 15
Polska
tel.: 544262961
fax: 544262962
mail: biuro@husar-hbi.pl
język:
Angielski
Polski


Główne branże klientów
Oczekiwania partnerskie
af
ar
bg
cz
de
dk
en
es
fi
fr
gr
hi
hr
hu
id
il
it
jp
kk
ko
lt
ms
nl
no
pl
pt
ro
ru
se
sk
tr
ua
uz
zh


HUSAR Engineering Construction Joint Stock Company is interested in establishing business contacts with foreign companies.

We are especially interested in companies which have technology and references relating to:

- desulphurisation, dedusting denitrification of combustion gases,
- installation of air purification and deodorization,
- recycling facilities, and disposal of municipal waste, composting plants, incineration plants and waste landfills,
- construction of bridges, engineering structures, hydro technical facilities.

Our experience and knowledge of current realities will allow to expand the scope of activity to the companies from Portugal by very attractive investment market, as Poland is.

We are also looking for business partners interested in our references, experience and potential that we have to implement joint investment in their countries, especially in the Czech Republic, Slovakia, Croatia.

We declare full openness within the range of principles and forms of cooperation, which will lead to reaching common business goals.


 • Poszukuje nowych możliwości biznesowych
 • Szukam partnera biznesowego


Wydarzenia, w których biorę udziałAdres
Polska
Płocka 15
Włocławek
87-800
Fax: 544262962
Tel: +48 544262961
E-mail: biuro@husar-hbi.pl
Regon : 340542960
VAT UE : PL8883025929


Oferty
które mogą Cię zainteresować