Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuGospodarka

Wyślij Drukuj Pobierz
artykuł nr 0 PL

Handel zagraniczny Polski po siedmiu miesiącach 2016 r.

Według wstępnych danych GUS, w okresie pierwszych 7 miesięcy 2016 r wciąż notowaliśmy wzrost eksportu towarów z Polski, choć skala tego wzrostu nie jest imponująca – wartość eksportu wyniosła blisko 104,7 mld euro, czyli była wyższa o 1,1 proc. niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Import do Polski zmniejszył się o 1,4 proc. wobec poziomu z roku poprzedniego w tym samym okresie, tj. wyniósł 100,4 mld euro. Wyniki te przełożyły się jednak na zwiększenie nadwyżki o ponad 2,6 mld euro, do ok. 4,3 mld euro. Dodał : Małgorzata Kędzierska | 27.09.2016 polska, gospodarka, handel zagraniczny, eksport

artykuł nr 1 PL

Bardziej elastyczne i przejrzyste koncesje na roboty budowlane i usługi

5 września 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Przepisy wprowadzają przejrzyste zasady zawierania umów koncesyjnych, które są zgodne z prawem unijnym.Ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z 26 lutego 2014 roku w sprawie udzielania koncesji (tzw. dyrektywa koncesyjna). Ustawa zastąpi obowiązującą ustawę z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Dodał : Małgorzata Kędzierska | 08.09.2016 polska, budownictwo, roboty budowlane, koncesje

artykuł nr 2 PL

Nowy model wsparcia polskiego eksportu i inwestycji zagranicznych

Program wspierania ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. Nowa polityka eksportowa zapewni wsparcie administracji publicznej w rozwoju działalności firm na rynkach perspektywicznych, zwłaszcza azjatyckim i afrykańskim. One są trudniejsze i bardziej wymagające niż rynki unijne, ale tworzą nowe możliwości biznesowe dla polskich firm. Dodał : Małgorzata Kędzierska | 07.09.2016 eksport, inwestycje zagraniczne, biz, trade office, polska agencja handlu i inwestycji

artykuł nr 3 PL

Handel zagraniczny Polski w 2015 roku (dane ostateczne)

Według ostatecznych danych GUS, w 2015 r. eksport towarów z Polski wzrósł o 8,3 proc. (do 179,6 mld euro), a import o 5,2 proc. (do 177,2 mld euro). W rezultacie notowany przed rokiem deficyt obrotów towarowych na poziomie blisko 2,7 mld euro został przekształcony w nadwyżkę w wysokości 2,3 mld euro. Niższa nadwyżka (o ponad 1,3 mld euro) w porównaniu z danymi wstępnymi prezentowanymi na początku roku wynika z większej korekty in plus dynamiki importu (o 1,3 pkt. proc.) niż eksportu (o 0,5 pkt. proc.). Dodał : Małgorzata Kędzierska | 07.09.2016 polska, gospodarka, handel zagraniczny, eksport

artykuł nr 4 PL

Handel zagraniczny Polski po I półroczu 2016 r.

Według wstępnych danych GUS, wartość eksportu towarów z Polski w I półroczu br. osiągnęła 90,5 mld euro, czyli była wyższa o 2,1 proc. niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Natomiast import do Polski pozostał na zbliżonym poziomie, co rok wcześniej w tym samym okresie, tj. 86,3 mld euro. Wyniki te przełożyły się na zwiększenie nadwyżki o ponad 2 mld euro, do ok. 4,2 mld euro. Dodał : Małgorzata Kędzierska | 07.09.2016 polska, gospodarka, handel zagraniczny, eksport

artykuł nr 5 PL

Z Programem Polska Wschodnia na zagraniczne rynki

Znamy zwycięzców pierwszego konkursu z działania Internacjonalizacja MŚP Programu Polska Wschodnia (POPW). Dotacje, o łącznej wartości ponad 1,4 mln zł otrzyma 51 firm z Polski Wschodniej. Fundusze umożliwią przedsiębiorcom opracowanie strategii wejścia na zagraniczne rynki. Będzie to przepustka do ubiegania się o dalsze wsparcie z POPW. Dodał : Małgorzata Kędzierska | 07.09.2016 rynki zagraniczne, fundusze, polska wschodnia, POPW

artykuł nr 6 PL

Nowe przepisy regulujące system zamówień publicznych weszły w życie

28 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza ważne zmiany w systemie zamówień publicznych, m.in. wzmacnia pozacenowe kryteria oceny ofert, ułatwia udział małych i średnich firm w przetargach oraz wiąże zamówienia z prawem pracy. Tego samego dnia zaczęły obowiązywać przepisy rozporządzeń, potrzebnych dla prawidłowego prowadzenia postępowań przetargowych. Dodał : Małgorzata Kędzierska | 29.07.2016 polska, gospodarka, przedsiębiorcy, zamówienia publiczne, przetargi

artykuł nr 7 PL

Handel zagraniczny Polski po pięciu miesiącach 2016 r.

Pierwsze pięć miesięcy 2016 r. przyniosły spowolnienie obrotów towarowych. Eksport wzrósł o 1,2 proc. (do 73,6 mld euro), a import pozostał na poziomie sprzed roku (70,6 mld euro). W rezultacie nadwyżka wyniosła blisko 3 mld euro, tj. poziom o prawie 0,9 mld euro wyższy niż przed rokiem. Dodał : Anna Woińska | 15.07.2016 polska, gospodarka, handel zagraniczny, eksport

artykuł nr 8 PL

#100zmianDlaFirm - pakiet ułatwień dla przedsiębiorców

Ponad 100 usprawnień dla firm, głównie mikro małych i średnich, przewiduje pierwszy pakiet proprzedsiębiorczy, który przedstawił wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Proponowane rozwiązania realizują zapowiedzianą w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju poprawę otoczenia prawnego funkcjonowania przedsiębiorstw. Dodał : Anna Woińska | 14.07.2016 polska, gospodarka, przedsiębiorcy, E-przedsiębiorczość, Działalność gospodarcza, 100zmianDlaFirm, pakiet ułatwień dla przedsiębiorców

artykuł nr 9 PL

Usługi certyfikacyjne i podpis elektroniczny po 1 lipca 2016 r.

Informacja dla użytkowników podpisu elektronicznego w związku z wejściem do stosowania rozporządzenia eIDAS. Dodał : Małgorzata Kędzierska | 13.07.2016 polska, przedsiębiorcy, podpis elektroniczny, eIDAS,

artykuł nr 10 PL

2 mld złotych na modernizację 8 linii kolejowych

W ramach ośmiu inwestycji, o łącznej wartości ponad 3,5 mld złotych, zostaną zmodernizowane linie kolejowe, uruchomione systemy zdalnego sterowania ruchem, przebudowane przystanki i stacje kolejowe, dokończona zostanie budowa mostów i wiaduktów. Dodał : Małgorzata Kędzierska | 13.07.2016 polska, linie kolejowe, modernizacja kolei

artykuł nr 11 PL

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

11 lipca Prezydent podpisał ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza ważne zmiany w systemie zamówień publicznych, m.in. wzmacnia pozacenowe kryteria oceny ofert, ułatwia udział małych i średnich firm w przetargach oraz wiąże zamówienia z prawem pracy. Dodał : Małgorzata Kędzierska | 13.07.2016 polska, gospodarka, przedsiębiorcy, zamówienia publiczne, przetargi

artykuł nr 12 PL

Handel zagraniczny Polski po czterech miesiącach 2016 r.

W okresie pierwszych czterech miesięcy 2016 r. utrzymała się tendencja do szybszego wzrostu eksportu z Polski niż importu na nasz rynek. Całkowity polski eksport zwiększył się o 4,2 proc. (do blisko 60,2 mld euro), a import o 1,3 proc. (do prawie 57,1 mld euro), co zaowocowało dalszym wzrostem nadwyżki (o 1,7 mld euro), do 3,1 mld euro. Dodał : Anna Woińska | 16.06.2016 polska, gospodarka, handel zagraniczny, eksport

artykuł nr 13 PL

Powstaną 64 kilometry obwodnic

2 czerwca 2016 r. Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad aż 3 umowy o dofinansowanie projektów z zakresu infrastruktury drogowej dla miast. W ramach wszystkich trzech inwestycji powstanie 5 obwodnic miast o łącznej długości ok. 64 km. Dodał : Małgorzata Kędzierska | 07.06.2016 polska, budowa dróg, infrastruktura drogowa

artykuł nr 14 PL

Pożyczki na innowacyjne przedsięwzięcia

W najbliższym czasie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomi nowy nabór na pożyczki z Programu Innowacyjna Gospodarka – Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji (FPWI). Budżet tego instrumentu to 100 mln zł. Pula ta pochodzi ze środków zaoszczędzonych w innych działaniach programu. Dodał : Małgorzata Kędzierska | 07.06.2016 polska, PARP, Innowacyjna Gospodarka, FPWI

artykuł nr 15 PL

Bardziej elastyczne i przejrzyste koncesje na roboty budowlane i usługi

Rząd przyjął projekt nowej ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi. Przepisy wprowadzają przejrzyste zasady zawierania umów koncesyjnych, które są zgodne z prawem unijnym. Dodał : Małgorzata Kędzierska | 03.06.2016 polska, koncesje, roboty budowlane

artykuł nr 16 PL

The Heart Warsaw: centrum współpracy korporacji i startupów

Pierwsza zlokalizowana w Polsce, działająca na europejską skalę kompleksowa platforma łącząca innowacyjne firmy technologiczne z największymi polskimi, regionalnymi i globalnymi korporacjami została uruchomiona w Warszawie. W uroczystości udział wzięli wiceministrowie rozwoju Jadwiga Emilewicz oraz Tadeusz Kościński. Dodał : Małgorzata Kędzierska | 03.06.2016 polska, start-up

artykuł nr 17 PL

Innowacje nie tylko w stolicach województw Polski Wschodniej

Mielec, Krosno, Dębica, Zamość, Łuków, Łomża, Suwałki, Mrągowo, Reszel – to przykłady miast, w których firmy opracują innowacyjne rozwiązania dzięki dotacji z Programu Polska Wschodnia (POPW), przyznanej w ramach pierwszego konkursu w działaniu „Wdrażanie innowacji przez MŚP”. Dodał : Małgorzata Kędzierska | 23.05.2016 Polska, innowacje, msp

artykuł nr 18 PL

Polska największym beneficjentem środków norweskich i EOG

3 maja 2016 r. podpisano porozumienia pomiędzy Islandią, Liechtensteinem i Norwegią a Unią Europejską w sprawie funduszy norweskich i funduszy EOG na okres od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2021 r. Dodał : Anna Woińska | 16.06.2016 Fundusze, Polska, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, UE, fundusze norweskie, fundusze EOG

artykuł nr 19 PL

Ułatwienia dla przedsiębiorców dotyczące rejestracji w CEIDG

19 maja 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Dokument ten wprowadza pakiet istotnych zmian w funkcjonowaniu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Dodał : Małgorzata Kędzierska | 20.05.2016 polska, działalność gospodarcza, CEIDG

Poprzednia
z 3