Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuUrządzenia do metalurgii próżniowej

Vakuum-metallurgische Ausrüstungen

Vacuum metallurgical equipmentde en pl
Udostępnij Drukuj Pobierz PDF
Osoba kontaktowa
Janina Niedzielska
werbung@secowarwick.com
www.secowarwick.com

Język komunikacji:
Polski,

Opis przedmiotu zamówienia

Urządzenia do metalurgii próżniowej są produkowane w naszych zakładach w Stanach Zjednoczonych, Polsce i w Chinach, czyli w regionach, w których jest największe zapotrzebowanie na wysoko zawansowane technologie topielne i odlewnicze. Od 2006 roku, w wyniku strategicznej akwizycji firmy Retech, oferujemy naszym klientom na całym świecie kompleksowe rozwiązania, w zakresie pieców do topienia, jak i towarzyszącym im do obróbki cieplnej. Nasi klienci stali się beneficjentami synergii wynikających z połączenia się firm. Metalurgia próżniowa SECO/WARWICK to nowoczesne rozwiązania skrojone na miarę.
Seit 2006 bieten wir unseren Kunden weltweit durch die strategische Akquisition von Retech eine umfassende Lösung im Bereich Schmelzöfen und Wärmebehandlungsöfen. Unsere Kunden sind die Begünstigten von Synergien aus der Fusion von Unternehmen geworden. Die Ausrüstung für Vakuum-Metallurgie wird in unseren Einrichtungen in den Vereinigten Staaten, Polen und China hergestellt, die die Regionen mit der höchsten Nachfrage nach hochschmelzenden und gießtechnischen Technologien sind.
Since 2006, as a result of strategic acquisition of Retech, we offer our customers worldwide a comprehensive solution in the field of melting furnaces and heat treatment furnaces. Our customers have become the beneficiaries of synergies resulting from the merger of companies. The equipment for vacuum metallurgy is manufactured in our facilities in the United States, Poland and China, which are the regions with the highest demand for high-melting and foundry technologies.


Informacje uzupełniające

Technologie: odlewanie równoosiowe, krystalizacja jednokierunkowa, odlewanie monokryształów i elektrod, konsolidacja złomu tytanu, topienie i rafinacja metali, produkcja proszków metali, ciągłego odlewania taśm amorficznych, spawanie plazmowe czy utylizacja odpadów niebezpiecznych i promieniotwórczych.

Przemysły: lotniczy, energetyczny, zbrojeniowy, metalurgii proszków, medyczny, motoryzacyjny i nuklearny,

Unikalne cechy: wysoka wydajność, powtarzalność procesu, automatyzacja procesu, nowoczesny system sterowania z monitoringiem każdego parametru, precyzyjny system podawania wsadu.

Przetwarzane materiały: tytan i jego stopy, tantal, wolfram, niob, cyrkon, krzem, miedź, metale szlachetne, stopy niklu i kobaltu i inne.Informacje uzupełniające

Technologien: Equiax-Guss, gerichtetes erstarrtes Gießen, Einkristall-Guss und Elektroden, Titan-Schrott-Konsolidierung, Metallschmelzen und Raffinieren, Metallpulver, amorphen Strangguss, Plasmaschweißen, gefährliche und radioaktive Abfallverwertung.

Industrien: Luft- und Raumfahrt, Energie, Verteidigung, Pulvermetallurgie, Medizin, Automobil und Nuklear.

Einzigartige Features: hohe Leistung, Wiederholbarkeit, Prozessautomatisierung, modernes Steuerungssystem mit Überwachung jedes Parameters, präzises Einspeisesystem.

Verarbeitete Materialien: Titan und seine Legierungen, Tantal, Wolfram, Niob, Zirkonium, Silizium, Kupfer, Edelmetalle, Nickel, Kobalt-Legierungen und andere.Informacje uzupełniające

Technologies: equiax casting, directional solidified casting, single crystal casting and electrodes, titanium scrap consolidation, metal melting and refining, metal powders, amorphous continuous casting, plasma welding, hazardous and radioactive waste utilization.

Industries: aerospace, energy, defense, powder metallurgy, medical, automotive and nuclear.

Unique features: high performance, repeatability, process automation, modern control system with monitoring of each parameter, precise feed system.

Processed materials: titanium and its alloys, tantalum, tungsten, niobium, zirconium, silicon, copper, precious metals, nickel, cobalt alloys and others.CPV


  • Piece próżniowe

Załączniki
Typ oferty
Sprzedaż
Kraj
Polska
Termin składania ofert
05.05.2019
Ważna od
06.11.2018
Branże
Maszyny i urządzenia,
Nabywcy poza granicami kraju
TAK