Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuEXPO Astana 2017: Program promocji o charakterze ogólnym dla przedsiębiorców

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Patrycja Operacz | 2017-02-06 15:45:55
expo-2017, astana, kazachstan, targi międzynarodowe

Polska obecność na Międzynarodowej Wystawie Expo 2017, której hasłem przewodnim jest „Energia Przyszłości”, ma na celu wzmocnienie kontaktów gospodarczych Polski z Kazachstanem.

 

Udział przedsiębiorców w programie promocji gospodarczej zostanie sfinansowany ze środków poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” PO IR, za którego realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

W ramach programu opracowany został wykaz działań promocyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców, który uzupełniony został o tzw. działania ogólne promujące ofertę polskich firm.

 

Adresaci programu promocji

Program skierowany jest do Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorców1, którzy prowadzą działalność gospodarczą o profilu zgodnym z tematyką targów, w których zamierzają wziąć udział w ramach programu promocji.

 

Termin realizacji programu

12 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.

 

Zasady udzielania wsparcia na udział w programie

Przedsiębiorcy, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów działań promocyjnych, objętych programem zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych wykazanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1027). Maksymalna łączna wartość wydatków kwalifikowalnych objętych wsparciem finansowym nie może przekroczyć 300 000,00 zł.

Szczegółowe informacje nt. warunków udzielania wsparcia oraz przyjmowania wniosków w ramach poddziałania 3.3.3 PO IR zostaną zamieszczone na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu ogłoszenia konkursu.

Działania promocyjne przewidziane w programie promocji dla przedsiębiorców

A. Zakres działań obligatoryjnych, w których muszą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu

1. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w przynajmniej 2 targach w charakterze wystawcy, o których mowa poniżej, przy czym przynajmniej 1 z tych działań powinno stanowić imprezę targową, na której zostanie zorganizowane narodowe stoisko promocyjno-informacyjne:

L.p.

Nazwa targów lub konferencji

Miejsce odbywania się targów lub konferencji

Termin odbywania się targów lub konferencji

Narodowe stoisko promocyjno - informacyjne

 

1.

 

MachExpo

 

Astana, Kazachstan

 

26-27 kwietnia 2017 r.

 

 

2.

 

Global Oil&Gas Atyrau

 

Atyrau, Kazachstan

 

11-13 kwietnia 2017 r.

 

 

3.

 

ECOTECH

 

Astana, Kazachstan

 

19-20 kwietnia 2017 r.

 

 

4.

 

Power KazIndustry

 

Ałmaty, Kazachstan

 

maj 2017 r.

 

 

5.

Astana Mining & Metalurgy

 

Astana, Kazachstan

 

25-26 maja 2017 r.

 

 

6.

 

Mining Week

 

Karaganda, Kazachstan

 

czerwiec 2017 r.

 

tak

 

 

 

7.

 

 

Mining World Central Asia Exhibition/Kazcomak/Met altech

 

 

 

Ałmaty, Kazachstan

 

 

 

wrzesień 2017 r.

 

 

 

tak

 

8.

 

Kazbuild/Aqua Therm

 

Ałmaty, Kazachstan

 

5-8 września 2017 r.

 

tak

 

9.

POWER/ReENERGY/LIG HTNING KAZAKHSTAN

 

Ałmaty, Kazachstan

 

24-26 październik 2017 r.

 

tak

2. Dodatkowo, przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w przynajmniej 1 wydarzeniu, o którym mowa poniżej:

 

L.p.

 

Nazwa targów lub konferencji

Miejsce odbywania się targów lub konferencji

 

Termin odbywania się targów lub konferencji

1.

Forum Energii Przyszłości

Astana, Kazachstan

czerwiec - wrzesień 2017 r.

 

2.

Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze (w trakcie Dnia Polskiego)

Astana, Kazachstan

 

6 lub 7 września 2017 r.

3. Przedsiębiorca biorący udział w programie zobowiązany jest do zakupu przynajmniej jednej usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek kazachstański, w związku z udziałem w targach odbywających się na tym rynku. Usługi doradcze muszą zostać nabyte od podmiotu posiadającego potencjał do świadczenia usługi doradczej, w postaci oddziału firmy, jej przedstawicielstwa lub współpracowników na rynku, którego dotyczy przedmiotowa usługa doradcza lub od podmiotu bezpośrednio działającego na tym rynku.

4. Przedsiębiorca, w trakcie całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w przynajmniej 1 działaniu, o którym mowa w pkt. B.

5. Przedsiębiorca do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie powinien zarejestrować i zweryfikować swoją firmę na Portalu promocji Eksportu oraz w katalogu na stronie Expo.

 

B. Zakres działań fakultatywnych, w których mogą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu:

1. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, ma możliwość wzięcia udziału w grupowych, wyjazdowych misjach gospodarczych, których celem jest rozpoznanie rynku, nawiązanie kontaktów biznesowych, wymiana doświadczeń, co doprowadzić powinno do nawiązania współpracy handlowej. Program ewentualnej wizyty powinien zostać opracowany w porozumieniu z zainteresowanymi uczestnikami i obejmować przynajmniej udział w spotkaniu b2b oraz organizację pokazu bądź prezentacji. Misja powinna mieć charakter grupowego wyjazdu minimum 3 przedsiębiorców, trwającego nie dłużej niż 3 dni na miejscu i być związana z udziałem w międzynarodowym wydarzeniu branżowym, o których mowa w pkt. III 1 i 2. Przedsiębiorca biorący udział w misji zobowiązany jest do przedstawienia realizatorowi programu tj. PARP, programu misji wraz z programem spotkań b2b i danymi kontaktowymi odwiedzanych kontrahentów.

2. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu może zorganizować max. 3 przyjazdowe misje gospodarcze (wizyty studyjne) dla dealerów, kontrahentów oraz dziennikarzy bezpośrednio związanych z branżami, dla których realizowany jest program, których celem jest prezentacja produktu oraz organizacja pokazu. Misja gospodarcza musi obejmować prezentację firmy przedsiębiorcy, organizację pokazu bądź prezentację produktu. Misja nie powinna trwać dłużej niż 3 dni na miejscu.

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że dziennikarz uczestniczący w misji opublikuje w reprezentowanym przez siebie czasopiśmie, portalu internetowym, artykuł będący wynikiem uczestnictwa w misji. Przedsiębiorca biorący udział w misji zobowiązany jest do przedstawienia realizatorowi programu tj. PARP, programu misji wraz z programem spotkań b2b i danymi kontaktowymi odwiedzanych kontrahentów.

3. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość organizacji indywidualnej misji gospodarczej/handlowej do Kazachstanu, przy czym misja taka nie powinna trwać dłużej niż 3 dni na miejscu i powinna obejmować minimum: spotkanie/a z minimum 4 kontrahentami oraz organizację pokazu lub prezentacji dla kontrahentów.

Przedsiębiorca biorący udział w misji zobowiązany jest do przedstawienia realizatorowi programu tj. PARP, programu misji wraz z programem spotkań b2b i danymi kontaktowymi odwiedzanych kontrahentów.

 

C. Zakres działań fakultatywnych uzupełniających, w których mogą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu:

 1. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość realizacji działań informacyjno–promocyjnych, w ramach których refundowane będą koszty:
 • nabycia lub wytworzenia oraz instalacji elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki tj. panelu promocyjnego MPG;
 • nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki;
 • przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych;
 • przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy;
 • produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.
 1. Księga wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki w tym panelu promocyjnego MPG dostępne są na Portalu Promocji Eksportu i stronie Ministerstwa Rozwoju bądź możliwe do pozyskania u realizatora programu promocji, tj. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Działania promocyjne ogólne promujące polską gospodarkę

 1. Wykonawcą programu w zakresie realizacji działań ogólnych promujących będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 2. W ramach działań ogólnych zaplanowano:

Organizację narodowych stoisk informacyjnych na następujących targach w Kazachstanie:

 • Międzynarodowe Targi „Mining Week” Kazakhstan 2017, Karaganda, czerwiec 2017 r. Targi Mining Week jedne z najbardziej znaczących targów dla branży wydobywczej i metalurgicznej w Kazachstanie. W 2015 r. na targach zaprezentowało swoją ofertę 130 wystawców z 12 krajów, wydarzenie zgromadziło niemal 2000 zwiedzających;
 • Międzynarodowe Targi „Mining World Central Asia Exhibition”, Ałmaty, wrzesień 2017 r. Mining World Central Asia to najważniejsza w Kazachstanie i regionie Azji Centralnej międzynarodowa impreza targowo-wystawiennicza dla branży wydobywczej i metalurgicznej. W 2015 r. w targach wzięło udział 310 wystawców z 31 krajów.
 • Międzynarodowe Targi Budowlane „Kazbuild/Aqua Therm”, Ałmaty, wrzesień 2017 r. Międzynarodowe Targi Budowlane „Kazbuild/Aqua Therm” to najważniejsza impreza dla branży budowlanej w Kazachstanie. W 2015 r. w targach wzięło udział 369 wystawców z 32 krajów, w tym z Polski.
 • Międzynarodowe Targi POWER/ReENERGY/LIGHTING Kazakhstan, Ałmaty, październik 2017 r. Odbywające się w jednym czasie trzy znaczące imprezy są poświęcone energii, zrównoważonej energetyce i branży oświetleniowej. W 2015 r. targi zgromadziły one 166 wystawców z 18 krajów, w tym z Polski.

Firmy uczestniczące w ww. targach będą miały możliwość:

 • bezpłatnego korzystania z miejsca do odbywania spotkań z kontrahentami na stoisku informacyjnym;
 • zaprezentowania filmu reklamowego firmy na urządzeniach multimedialnych zainstalowanych na stoisku informacyjnym;
 • zorganizowania pokazu/prezentacji oferty firmy na stoisku informacyjnym po wcześniejszym uzgodnieniu wszystkich szczegółów z organizatorem stoiska

Organizację Polsko-Kazachstańskiego Forum Gospodarczego, które odbędzie się w trakcie Dnia Polskiego na EXPO w dniu 7 września 2017 r. w Astanie. Do udziału w Forum zaproszeni zostaną:

 • przedsiębiorcy z Polski i Kazachstanu, w szczególności reprezentujący branże wpisujące się w główną tematykę Międzynarodowej Wystawy Expo 2017,
 • przedstawiciele władz oraz administracji rządowej Polski i Kazachstanu,
 • przedstawiciele środowisk gospodarczych obydwu państw.

Celem Polsko-Kazachstańskiego Forum Gospodarczego będzie promocja wzajemnych kontaktów gospodarczych, prezentacja polskich doświadczeń i potencjału Polski w dziedzinie energetyki (w tym OZE) i efektywności energetycznej, ochrony środowiska i budownictwa oraz możliwość współpracy w wyżej wymienionych obszarach z partnerami gospodarczymi z Azji Centralnej. Jednym z poruszanych zagadnień podczas Forum będzie prezentacja możliwości inwestycyjnych związanych z projektem „Nowego Jedwabnego Szlaku”, który przebiega przez Kazachstan.

Prowadzenie dedykowanej strony internetowej expo.gov.pl. Na stronie na bieżąco publikowane będą informacje dotyczące polsko-kazachstańskiej współpracy gospodarczej, programu promocji gospodarczej oraz oferty polskich firm. Strona prowadzona będzie w 3 wersjach językowych: polskiej, angielskiej oraz rosyjskiej.

Przygotowanie dwujęzycznej (angielsko-rosyjskiej) publikacji prezentującej potencjał polskiej gospodarki. Publikacja będzie dystrybuowana przede wszystkim podczas targów, na których przygotowywane będą polskie stoiska narodowe, jak również w Polskim Pawilonie na terenie Wystawy EXPO w Astanie. Publikacja ta będzie także dostępna w formie elektronicznej na stronie internetowej Expo.

 

Informacje dodatkowe

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Departamentem Polityki Eksportowej Ministerstwa Rozwoju.Czy ta informacja była pomocna?
TAK/NIE 0 0