Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuInstytucje pomagające eksporterom

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Patrycja Operacz | 2016-12-21 14:46:23
wsparcie eksportu, instytucje pomagające eksporterom, merytoryczne wsparcie eksportu, finansowe wsparcie eksportu

Przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność eksportową oraz działające już na rynkach zagranicznych mogą liczyć na pomoc merytoryczną oraz finansową ze strony polskich instytucji.

Zarówno tych które mają swoje przedstawicielstwa za granicą (Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP) oraz w Polsce (Izby Gospodarcze i Handlowe, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych w tym Centra Obsługi Inwestora, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w tym Regionalne Centra Obsługi Inwestora i Eksportera, Stowarzyszenie Eksporterów Polskich, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego).

 

Do wsparcia merytorycznego na które mogą liczyć eksporterzy zalicza się m.in.:

 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów z przedsiębiorcami z zagranicy,
 • udostępnianie baz danych z informacjami kontrahentów zagranicznych,
 • pomoc w pierwszych kontaktach między przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi,
 • rozpowszechnianie zagranicą ofert polskich przedsiębiorców zainteresowanych eksportem,
 • eksponowanie materiałów promocyjno-reklamowych polskich przedsiębiorstw np. na imprezach wystawienniczych,
 • promocje polskich przedsiębiorstw w innych państwach,
 • udzielanie aktualnych informacji rynkowych potrzebnych do planowania, organizowania eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski np. w postaci informatorów gospodarczych,
 • pomoc w rozpoznaniu lokalnego ryzyka rynkowego
 • udostępnianie informacji o bieżących wydarzeniach gospodarczych np. targach międzynarodowych,
 • organizacja misji, wyjazdów i spotkań zagranicznych.

Realizacją wsparcia merytorycznego zajmują się: Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP, Izby Gospodarcze i Handlowe, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych w tym Centra Obsługi Inwestora, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w tym Regionalne Centra Obsługi Inwestora i Eksportera, Stowarzyszenie Eksporterów Polskich, Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji.

 

Do wsparcia finansowego na które mogą liczyć eksporterzy zalicza się m.in.

 • ułatwienie zagranicznym oraz polskim przedsiębiorcom dostępu do kredytów finansujących eksport polskich towarów i usług,
 • udzielanie zagranicznym nabywcom (bezpośrednio lub poprzez bank nabywcy) kredytów finansujących zakup polskich towarów i usług,
 • ochronę finansowania udzielonego zagranicznym kredytobiorcom od ryzyka politycznego i handlowego,
 • kredyty dla eksporterów na realizację kontraktów eksportowych,
 • udzielaniu zagranicznym nabywcom kredytów finansujących kontrakty eksportowe na zakup polskich towarów i usług (środki z kredytów wypłacane są bezpośrednio krajowym eksporterom, a zagraniczni nabywcy po dostawie towaru/usługi, dokonują spłaty kredytów),
 • wsparcie ekspansji zagranicznych firm poprzez inwestowanie w zagraniczne podmioty polskich spółek w postaci kapitału i pożyczek,
 • kredyty dla nabywców udzielany poprzez bank nabywcy lub udzielany bezpośrednio,
 • wykup wierzytelności z kredytu dostawcy w ramach kontraktu eksportowego,
 • prefinansowanie eksportu.

Instytucjami odpowiedzialnymi za finansowe wsparcie eksportu są: Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego.Czy ta informacja była pomocna?
TAK/NIE 2 0