Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji Eksportu  Produkt Polski – informacje praktyczne

  Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Patrycja Operacz | 2017-11-24 12:41:17
  produkt polski, kryterium polskości

  W związku z międzynarodowymi standardami, porozumieniami OECD oraz dyrektywami Unii Europejskiej koniczne jest uregulowanie pochodzenia produktów i usług na gruncie przepisów wewnętrznych. W przypadku skorzystania z oferty ubezpieczeń ze wsparciem Skarbu Państwa część transakcji może obejmować wyłącznie polskie produkty i usługi.

  źródło: marinini-Fotolia

  Polskie produkty i usługi to takie,

  gdzie udział składników pochodzenia zagranicznego nie przekracza określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2014 r. progu procentowego w przychodzie netto z realizacji kontraktu.

   

  Próg procentowy został określony w zależności od terminu płatności określonego w kontrakcie i wynosi:

  • maksymalnie 70% - dla transakcji z terminem płatności poniżej 2 lat,
  • maksymalnie 60% - dla transakcji z terminem płatności 2 lata i więcej.

  Dla pewnych branż przewidziano wyjątki i tak:

  • maksymalnie 90% - usługi budowlane,
  • maksymalnie 80% - urządzenia elektronicznej techniki obliczeniowej, wyroby przemysłu elektrotechnicznego, elektronicznego i teletechnicznego, statki powietrzne, statki morskie i żeglugi śródlądowej.

   

  Jakie elementy zaliczamy do składników zagranicznych kontraktu?

  Do składników zagranicznych kontraktów zalicza się wszelkie koszty wytworzenia lub ceny nabycia poniesione w związku z realizacją kontraktu eksportowego na rzecz:

  • pracowników, dostawców i usługodawców zagranicznych,
  • organów władzy publicznej państw obcych.

   

  Co zaliczamy do składników polskich?

  • Wszelkie koszty wytworzenia lub cena nabycia poniesione na rzecz pracowników, dostawców, usługodawców oraz organów władzy publicznej w kraju.
  • Koszty zakupu surowców lub półfabrykatów, które nie są wydobywane ani wytwarzane na terytorium Polski lub których odpowiedniki wydobywane lub wytwarzane w Polsce nie posiadają parametrów określonych w kontrakcie eksportowym.
  • Marża wyliczona jako różnica przychodu netto z realizacji kontraktu eksportowego oraz ogółu kosztów wytworzenia produktu lub usługi.

   

  W jaki sposób dokumentujemy, że produkty i usługi są polskie?

  • Faktur lub innych dokumentów sprzedażowych.
  • Faktur i innych dokumentów dotyczące kosztów wytworzenia lub cen nabycia.
  • Wydruków analitycznych z kont systemu finansowo-księgowego.
  • Innych dokumentów oraz informacji dotyczących poniesionych kosztów wytworzenia lub ceny nabycia.
  • Dokumenty dotyczące wartości marży z realizacji kontraktu eksportowego.
  • Inne dokumenty umożliwiające ustalenie pochodzenia produktu lub usługi.

  źródło: somartin-Fotolia

  Jeżeli kontrakt nie zostanie zrealizowany w całości?

  Jeśli kontrakt nie zostanie zrealizowany w całości pochodzenie produktów lub usług ustala się w odniesieniu do zakładanego w dniu zawierania kontraktu eksportowego ogółu produktów lub usług, które miały być dostarczone w ramach tego kontraktu.

   

  Jeżeli w trakcie realizacji kontraktu nastąpią okoliczności,

  które spowodują, że produkt lub usługa utracą status krajowości?

  Jeżeli w trakcie realizacji kontraktu nastąpią okoliczności, które spowodują, że produkt lub usługa stracą status Polskiego Produktu, a okoliczności te były niezależne od przedsiębiorcy a dotyczyły:

  • zmiany kursów walutowych,
  • cen podstawowych surowców, półfabrykatów i usług w trakcie realizacji kontraktu eksportowego.

  Pochodzenie produktu lub usługi ustala się w odniesieniu do zakładanej ich wartości w dniu zawierania kontraktu.

   


  Ważne informacje


  ***

  Informacje pochodzą ze strony internetowej KUKE oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 19.12.2014 r.  Czy ta informacja była pomocna?
  TAK/NIE 2 0

  Pliki do pobrania

  rozporzadzenieministragospodarki19122014
  pdf | 469.19 KB
  Pobierz