Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuDofinansowanie przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Marcin Kliński | 2020-01-16 10:23:59
dofinansowanie, deminimis, eksport, promocja, wydawnictwa

W ramach wsparcia de minimis można ubiegać się o wsparcie finansowe na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.

źródło: Franc Podgorsek-Fotolia

Cel instrumentu

Pokrycie części kosztów przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. W ramach ww. instrumentu dofinansowywane są koszty wydania katalogów, informatorów (branżowych i regionalnych), folderów, obcojęzycznych wersji czasopism, publikacji książkowych oraz materiałów promocyjnych i informacyjnych.

Uwaga: Pomoc nie może być udzielona na publikację materiałów reklamowych indywidualnego przedsiębiorcy.

 

Beneficjenci

Beneficjentami mogą być przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Kryteria oceny projektów

 • proeksportowy i zbiorowy charakter wydawnictwa,
 • zawartość merytoryczna,
 • przeznaczenie, sposób dystrybucji,
 • nakład,
 • wersje językowe, w szczególności liczba wersji i wybrane języki,
 • przydatność w działalności promocyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki oraz polskich placówek za granicą,
 • budżet przedsięwzięcia wydawniczego, źródła jego finansowania,
 • niezbędność uzyskania pomocy dla realizacji przedsięwzięcia wydawniczego.

 

Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą

 • zakup papieru
 • druk
 • skład
 • łamanie i naświetlanie
 • tłoczenie płyt
 • oprawianie
 • tłumaczenie przedsięwzięcia wydawniczego
 • koszty wysyłki gotowych wydawnictw do odbiorcy docelowego.

 

Pułap oraz intensywność pomocy

Maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych określonych powyżej. Wsparcie finansowe nie może powodować przekroczenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis dla przedsiębiorcy.

 

Termin składania wniosków

Przedsiębiorcy występujący o dofinansowanie swoich projektów powinni złożyć stosowny wniosek w terminie nie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem realizacji projektu, jednakże nie później niż do dnia 31 października danego roku kalendarzowego. Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym, do momentu wyczerpania dostępnej puli środków w danym roku.

Wnioski prosimy składać do Ministerstwa Rozwoju.

 

Dokumenty dotyczące składania wniosków o

dofinansowanie przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport.

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej (Dz. U. 2014, poz. 1572).
 2. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia wydawniczego.
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 4. Wzór sprawozdania merytorycznego i rozliczenia finansowego z realizacji przedsięwzięcia wydawniczego.
 5. Wytyczne dla wnioskodawców dot. przedsięwzięć wydawniczych.

***

Pomoc udzielana jest jako pomoc de minimis na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej (Dz. U. 2014, poz. 1572).

 


W razie pytań prosimy o kontakt z Departamentem Rozwoju Inwestycji Ministerstwa Rozwoju.


 Czy ta informacja była pomocna?
TAK/NIE 0 0

Pliki do pobrania

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. - przedsięwzięcia wydawnicze
docx | 40.29 KB
Pobierz
Wzór wniosku - przedsięwzięcia wydawnicze
docx | 21.32 KB
Pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - obowiązuje od dnia 15.11.2014 2
xlsx | 76.61 KB
Pobierz
Sprawozdanie merytoryczne i rozliczenie finansowe z realizacji przedsięwzięcia wydawniczego
neu | 20.16 KB
Pobierz
Instrukcja Wydawnicze
doc | 61.5 KB
Pobierz