Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuInfrastructure PL

Algeria infrastructure 2016


Rodzaj wydarzenia
Targi

Polski akcent
WPHI uczestniczy

ALGERIA INFRASTRUCTURE - Salon International des Transports, de la Logistique et de la Mobilité – 3. edycja targów transportu, taboru, systemów logistycznych http://infrastructure-dz.com

  • Algier
  • 15-18 lutego 2016 r.

 

Targi odwiedzają algierscy decydenci sektora transportu i stanowią znakomitą platformę wymiany informacji dla specjalistów sektorów kolejowego, lotniczego, drogowego i morskiego. Przewidziany jest udział ponad 200 wystawców.

 

Sektor transportu przeżywa w Algierii prawdziwy boom, wiele projektów już powstało lub jest w fazie realizacji bądź też projektowania.

 

Transport miejski: Algier – w 2016 r. planowane jest zakończenie prac przedłużenia linii metra na odcinku o długości 1,7 km od „la Grande Poste” do „Place des Martyrs". Za kwotę 1,324 mld EUR przewidziane jest rozpoczęcie w najbliższych latach budowy metra w Oranie pozwalającego na transport 32 tys. pasażerów dziennie. Ma powstać (lub jest w trakcie realizacji) sieć tramwajowa w miastach Annaba, Setif, Ouargla, Batna, Mostaganem, Bejaia, Biskra i Sidi Bel-Abbes. Kosztem 425 mln EUR powstała w Konstantynie linia tramwajowa licząca 9 km i dziesięć przystanków. Linia tramwajowa w Ouargla po jej uruchomieniu na przełomie 2015 i 2016 roku będzie liczyła 13,2 km i 23 przystanki. Przewidziana jest realizacja lub rewitalizacja linii kolejek górskich w Algierze, Konstantynie, Beni Saf, Bejaia, Jijel, Oran, Medea i El Taref jak i m.in. 17 dworców autobusowych w kilku województwach.

 

Transport kolejowy: program rozwoju sieci kolejowej obejmuje 2.000 km w budowie i kolejne 6.500 km w fazie projektowej. Docelowo długość sieci kolejowej z obecnych 4 tys. km ma osiągnąć 12,5 tys. km. Ponadto realizowane będą projekty elektryfikacji i sygnalizacji linii kolejowych oraz szkolenia pracowników z zakresu zarządzania i konserwacji. Sektor kolejowy zamierza wzbogacić się o nowoczesne pociągi pasażerskie osiągające 220 km / godz. oraz składy towarowe pozwalających na uzyskiwanie prędkości 120 km / godz.

 

Transport lotniczy: Od lat realizowany jest program modernizacji i rozbudowy lotnisk cywilnych i wojskowych. Do głównych inwestycji należą : port lotniczy Houari-Boumediene w Algierze, lotniska w Oranie, Tlemcen, Jijel, El Golea i Ghardaia. Kosztem 317 mln EUR Algier w 2018 roku będzie posiadał nowy międzynarodowy terminal który umożliwi obsłużenie 10 mln pasażerów rocznie. W planach jest także realizacja 7 terminali lotniczych m.in. w miastach : Annaba, Tamanrasset, Bordj Badj Mokhtar, Timimoune, Tindouf, Ain Guezzam.

 

Transport morski: Obecnie na wybrzeżu Algierii znajduje się 51 obiektów infrastruktury morskiej: 11 portów handlowych, 2 terminale naftowe, 41 portów rybackich i przystani. W latach 2000-2012 powstało 19 portów handlowych i rybackich oraz 4 platformy lotnicze (lotniska i pasy startowe); Ze środków publicznych przeznaczono 160 mln EUR na wyposażenie portów w nowoczesne systemy zarządzania bezpieczeństwem na morzu i w samych portach.

 

Transport drogowy: Algierska sieć dróg jest jedną z najgęstszych na kontynencie afrykańskim; jej łączna długość wynosi 112.039 km, w tym 29.573 km to drogi krajowe oraz ponad 4.910 km obiektów inżynieryjnych. Przewiduje się że ilość pojazdów wzrośnie z obecnych 8 mln do ponad 20 milionów w 2025 roku. W stolicy kraju Algierze kursuje dziennie 4 mln samochodów a 97% transportu towarów i pasażerów odbywa się w Algierii transportem kołowym.