Search Menu
A A A high contrast A A

Export Promotion PortalNo photo
Madej Wróbel Plus Sp. z o.o.

Company description
af
ar
bg
cz
de
dk
en
es
fi
fr
gr
hi
hr
hu
id
il
it
jp
kk
ko
lt
ms
nl
no
pl
pt
ro
ru
se
sk
tr
ua
uz
zh
Dworakowski Group consists of four production plants and is the leader in fresh and cured meats production and distribution in Poland. Through the 16 specialized distribution centers we cooperate with the largest Polish and European meat production plants.
Madej Wróbel was established in 1992. Among the years the company transformed from a small family butcher into a modern enterprise with production volume up to 2500 tons a month! In 2017 Madej Wróbel joined the Dworakowski Group and now together with three other production plants, they cooperate to meet the needs of the current food market. Thanks to many promotional campaigns in nationwide media and a multi-million-dollar promotional budget, Madej Wróbel is in the top six of the most recognizable brands in Poland.
One of the production plant – Unimies – specializes in production of chicken leg meat, MDM and other poultry products. Monthly production of leg meat capacity is over 800 tons. For MDM is over 1200 tons per month. Among the fresh and frozen IQF meat sales, we cooperate with key meat distributors in Europe, Asia and Africa.
This plant is the leader in production of pasteurized hot dogs. Monthly production capacity is over 700 tons. Pasteurization is a unique added value – this is the most modern technology of the hot dogs production. Whole process leads to avoiding pathogens and enzymes growth, without changing the taste and nutritional values of the product which finally gives a completely microbiologically safe product. These hot dogs are cheap, pasteurized, with no casing and with long expiry date (150 days ). Our advantage is, that we can produce it according to your own recipe.
Among the group structure there is another firm Bruno Tassi Przyprawy - the leading producer of spices and meat additives, that cooperates with the largest meat manufacturers in Poland. We have our own laboratory, so that we can guarantee the highest quality and recurrence of the product. Getting materials from all over the World (European countries, China, India, Vietnam) lets us create unique flavor compositions.
Grupa Dworakowski składa się z czterech zakładów produkcyjnych i jest liderem w produkcji i dystrybucji świeżych i peklowanych mięs w Polsce. Poprzez 16 wyspecjalizowanych centrów dystrybucyjnych współpracujemy z największymi polskimi i europejskimi zakładami mięsnymi.
Madej Wróbel powstał w 1992 roku. Od lat firma przekształciła się z małego rodzinnego rzeźnika w nowoczesne przedsiębiorstwo o wielkości produkcji do 2500 ton miesięcznie! W 2017 roku Madej Wróbel dołączył do Grupy Dworakowski, a teraz razem z trzema innymi zakładami produkcyjnymi współpracują, aby zaspokoić potrzeby obecnego rynku żywności. Dzięki wielu kampaniom promocyjnym w mediach ogólnopolskich i wielomilionowemu budżetowi promocyjnemu Madej Wróbel należy do pierwszej szóstki najbardziej rozpoznawalnych marek w Polsce.
Jeden z zakładów produkcyjnych - Unimies - specjalizuje się w produkcji mięsa z nogi kurczaka, MDM i innych produktów drobiowych. Miesięczna produkcja mięsa z nogi wynosi ponad 800 ton. Dla MDM jest ponad 1200 ton miesięcznie. Wśród świeżej i mrożonej sprzedaży mięsa IQF współpracujemy z kluczowymi dystrybutorami mięsa w Europie, Azji i Afryce.
Ta fabryka jest liderem w produkcji pasteryzowanych parówek. Miesięczna zdolność produkcyjna wynosi ponad 700 ton. Pasteryzacja to wyjątkowa wartość dodana - to najnowocześniejsza technologia produkcji parówek. Cały proces prowadzi do uniknięcia wzrostu patogenów i enzymów, bez zmiany smaku i wartości odżywczych produktu, co ostatecznie daje produkt całkowicie bezpieczny mikrobiologicznie. Te parówki są tanie, pasteryzowane, bez osłonek i mają długi termin ważności (150 dni). Naszym atutem jest to, że możemy produkować go według własnego przepisu.
Wśród struktury grupy jest inna firma Bruno Tassi Przyprawy - wiodący producent przypraw i dodatków mięsnych, który współpracuje z największymi producentami mięsa w Polsce. Posiadamy własne laboratorium, dzięki czemu możemy zagwarantować najwyższą jakość i powtarzalność produktu. Pobieranie materiałów z całego świata (kraje europejskie, Chiny, Indie, Wietnam) pozwala nam tworzyć unikalne kompozycje smakowe.
Activity
Type
Production
Employment
50 people and above
Legal form
Partnership
Primary markets of the interest
  • Ukraine
  • Belarus
Legenda
- Primary markets of the interest
- Branches
- Purchasers from abroad
Company industries
Main industries
Marginal industries
Main industries of customers
Partner expectations
af
ar
bg
cz
de
dk
en
es
fi
fr
gr
hi
hr
hu
id
il
it
jp
kk
ko
lt
ms
nl
no
pl
pt
ro
ru
se
sk
tr
ua
uz
zh
  • Poszukuje nowych możliwości biznesowych


Events in which I participateAddress
Poland
Magazynowa 45
Ruda Śląska
41-700
Phone: +48 691376566
E-mail: nkabala@madejwrobel.pl
Regon : 365275553
EU VAT : 9542768400