Search Menu
A A A high contrast A A

Export Promotion PortalAMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Company description
af
ar
bg
cz
de
dk
en
es
fi
fr
gr
hi
hr
hu
id
il
it
jp
kk
ko
lt
ms
nl
no
pl
pt
ro
ru
se
sk
tr
ua
uz
zh
Amplus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią S.K.A. (in short: Sp.z o.o. S.K.A.) is a leading Polish fruit and vegetable producer. The Company was established in 1992 based on the previous experiences of the shareholders (owners) in the fruit and vegetable market.

Since the beginning of their business, the company has established cooperation with many retail chains. From that moment, a dynamic and stable development started, which continues to last . The long-term experience of the company has resulted in the fact that we now have a well-established position as one of the leaders in our trade. The essence of our business is the wholesale delivery of fresh fruit and vegetables to distributors and retailers, in both the Polish and European market.

The company form and structure has changed through the years and finally evolved into a partnership limited by shares, Amplus Sp.z o.o. S.K.A. in December 2011.

The turnover of the company in 2010 amounted approximately to 45 million EUR, in 2011 approximately to 50 million EUR and in 2012 approximately 70 milion EUR.

Our company has high quality logistical, technological and storage facilities.
The infrastructure of the company includes, among other things, a modern storage-cooling base and a well equipped warehouse of machines. Amplus, along with the associated company, have warehouse space of 10000m2. With a fleet of 22 trucks making about 250 deliveries per week, covering a 600 kilometre area of Poland, AMPLUS is dedicated to exceeding the customer's expectations every time an order is placed with us.
Amplus Sociedad Limitada S.K.A es uno de los fabricantes polacos líderes de fruta y verdura fresca. La empresa se fundó en el año 1992 basándose en las experiencias de los Socios en el mercado de fruta y verdura.

En la década de los 90 del siglo pasado, la empresa entabló relaciones con las redes comerciales. Desde aquel momento empezó un desarrollo dinámico y estable que sigue continuando hasta el día de hoy. Actualmente tenemos una posición bien fundamentada como uno de los líderes del sector, siendo la esencia de nuestras actividades entregas al por mayor de fruta y verdura a los distribuidores y minoristas en los mercados polaco y europeo.

La forma y estructura de la empresa habían experimentado variaciones a lo largo de los años transformándose definitivamente, en diciembre de 2011, en una sociedad limitada S.K.A. (sociedad comandita por acciones).

El volumen de negocios de la empresa en el año 2010 alcanzó la cifra aproximada de 45 millones de euros, en el año 2011, casi 50 millones de euros, y en 2012 aproximadamente 70 millones de euros.
Amplus cuenta con una amplia base logística, tecnológica y de almacenamiento. La infraestructura de la empresa, entre otros, consta de una base frigorífica de almacenamiento equipada con un rico parque de maquinaria que cumple los estándares más altos.

La sociedad Amplus junto con su asociada, Grupo de Fabricantes Amplus Sp. z o.o., disponen de una superficie de almacenamiento de aprox. 10.000 m2.
Gracias a su flota de vehículos que cuenta con 22 camiones frigoríficos realizamos aproximadamente 250 entregas a la semana.

Gracias al compromiso y entusiasmo de nuestros empleados, una logística eficaz y entregas puntuales y rápidas somos capaces de cumplir los altos requisitos y expectativas de nuestros clientes desde el momento de hacer el pedido hasta la entrega de la mercancía a cualquier destino den Polonia o en el extranjero.
Amplus Gesellschaft mit beschränkter Haftung S.K.A ist einer der führenden polnischen Produzenten und Distributoren von Frischobst und -Gemüse. Die Firma wurde im Jhare 1992 auf der Basis von Erfahrungen der Gesellschafter auf dem Obst- Gemüsemarkt gegründet.

Die Firma hat in den 90-er Jahren Zusammenarbeit mit größten Handelsketten aufgenommen. Von diesem Zeitpunkt fing die dynamische und stabile Entwicklung an, die bis heute andauert. Wir haben gegenwärtig eine befestigte Position eines der führenden Firmen in dieser Branche, und Kern unserer Trätigkeit machen großhändlerische Lieferungen von Obst und Gemüse an die Distributoren und Einzelhändlern auf dem polnischen und europäischen Markt aus.

Die Form und Struktur der Firma hat sich im Laufe der Jahre entwickelt, und hat sich letzten Endes im Jahre 2011 in die Gesellschaft mit beschränkter Haftung S.K.A (Kommanditgesellschaft auf Aktien) umgewandelt. Die Umsätze der Firma betrugen im Jahre 2010 ca. 45 Mio. EUR, im Jahre 2011 fast 50Mio. EUR und im Jahre 2012 ca. 70 Mio EUR.

Amplus verfügt über umfangreiche logistische und technische Lagermöglichkeiten. Die Infrastruktur der Firma besteht unter anderm aus der modernsten, den höchsten Standards angepassten Kühllagerbasis, die über einen umfangreichen Maschinenpark verfügt.

Die Gesellschaft Amplus mit der Beteiligungsgesellschaft- Produzentengruppe Amplus Sp. z .o. verfügen über eine Gesamtlagerfläche von ca. 10000 m².

Mit Hilfe der Flotte, die über 22 Kühlfahrzeuge hoher Klasse verfügt, realisieren wir 250 Lieferungen wächentlich.

Dank des Engagements und Enthusiasmus unserer Mitarbeiter, der leistungsfähigen Logistik und den planmäßigen und schnellen Lieferungen sind wir den hohen
Amplus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A jest jednym z czołowych polskich producentów oraz dystrybutorów świeżych owoców i warzyw. Firma powstała w 1992 roku, bazując na doświadczeniach Udziałowców na rynku owocowo-warzywnym.

W latach 90-tych firma nawiązała współpracę z sieciami handlowymi. Od tego momentu rozpoczął się dynamiczny i stabilny rozwój, który trwa do dziś. Mamy obecnie ugruntowaną pozycję jednego z liderów swojej branży, a istotą naszej działalności są hurtowe dostawy owoców i warzyw, do dystrybutorów i detalistów na rynku polskim i europejskim.

Forma i struktura firmy przez lata ulegała zmianom, przekształcając się ostatecznie, w grudniu 2011 roku , w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.(Spółka Komandytowo-Akcyjna).

Obroty firmy w roku 2010 wyniosły około 45 mln euro, w roku 2011 niemal 50 mln euro, a w 2012 ok. 70 mln euro.

Amplus posiada bogate zaplecze logistyczne, technologiczne i magazynowe. W skład infrastruktury firmy wchodzą m.in. nowoczesna spełniająca najwyższe standardy baza przechowalniczo-chłodnicza wyposażona w bogaty park maszyn.

Spółka Amplus wraz ze spółką powiązaną – Grupa Producentów Amplus Sp. z o.o. dysponują powierzchnią magazynową ok. 10000m2.

Za pomocą floty składającej się z 22 wysokiej klasy samochodów chłodni wykonujemy około 250 dostaw w ciągu tygodnia.

Dzięki zaangażowaniu i entuzjazmowi pracowników, sprawnej logistyce oraz planowym i szybkim dostawom możemy spełniać wysokie wymagania i oczekiwania naszych klientów od momentu złożenia zamówienia do momentu dostarczenia towaru do dowolnego miejsca Polsce lub za granicą.
Activity
Type
Trade
Employment
50 people and above
Legal form
Share-holding company
Primary markets of the interest
 • Italy
 • United Kingdom
 • Hungary
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Romania
 • Portugal
 • Germany
 • Latvia
 • Lithuania
 • Kingdom of the Netherlands
 • Northern Ireland
 • Ireland
 • Spain
 • France
 • Estonia
 • Denmark
 • Czech Republic
 • Bulgaria
 • Austria
Legenda
- Primary markets of the interest
- Branches
- Purchasers from abroad
Company industries
Main industries
Marginal industries
Main industries of customers


Events in which I participate