Search Menu
A A A high contrast A A

Export Promotion PortalNo photo
BWB PODLASIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Company description
af
ar
bg
cz
de
dk
en
es
fi
fr
gr
hi
hr
hu
id
il
it
jp
kk
ko
lt
ms
nl
no
pl
pt
ro
ru
se
sk
tr
ua
uz
zh
BWB PODLASIE Sp. z o.o. is organization of producers of vegetables and fruits formed in 2008.

The producer group decided on joint action in order to obtain higher quality products and a joint meeting current standards and the increasing demands of customers.

Farmlands belonging to our group are located in the province Podlasie on area of more than 730 hectares. All our growers keep the grace periods and good farming practices on their farms. In order to ensure food safety, the producer group applies the principles of Good Hygienic Practices (GHP) and Good Manufacturing Practice (GMP). Members of the group have implemented a system GLOBAL G.A.P. on their farms, and the group launched a certified HACCP system.
Fruits and vegetables are stored in a cold storage building with a capacity of 700 tons and a modern store, built in 2011, with a capacity of 5,000 tons. Cleaning, sorting and pretreatment is carried out in the sorting building (built in 2011) on the fully automated production line.

We sales our vegetables gradually throughout the year.


BWB PODLASIE GmbH ist ein Unternehmen,was 2008 gegründet wurde.

Um die Lebensmittelsicherheit von Produzenten zu gewährleisten werden sie von der Hygienepraxis (GHP Good Hygienic Practice ) und der Herstellungspraxis (GMP, Good Manufacturing Practice) auf ihre Erzeugnisse überprüft.

Die Produzenten haben ein System GLOBAL G.A.P. auf ihren Höfen umgesetzt und ein zertifiziertes HACCP-System eingeführt.
Das Obst und Gemüse wird in Kühlhäusern mit einer Kapazität von 700 Tonnen und einem modernen Speicher, welcher 2011 gebaut wurde, mit einer Kapazität von 5.000 Tonnen gehalten. Waschen, Sortieren und Vorbehandlung werden in dem Gebäude der Sortierung (Baujahr 2011) auf einem vollautomatischen Produktionsband durchgeführt.

Das Gemüse verkaufen wir nach und nach das ganze Jahr über.
BWB PODLASIE sp. z o.o. jest organizacją producentów warzyw i owoców powstałą w 2008 roku.

Grupa producentów podjęła decyzje o wspólnym działaniu w celu uzyskania wyższej jakości produktów oraz wspólnym sprostaniu aktualnym normom i rosnącym wymaganiom odbiorców.

Pola uprawne należące do naszej grupy położone są w woj. podlaskim na powierzchni ponad 730 ha. Wszyscy plantatorzy prowadzą karty upraw i zachowują karencje oraz zasady dobrej praktyki rolniczej na swoich plantacjach. W celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności grupa producentów stosuje się do zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP, Good Hygienic Practice) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP, Good Manufacturing Practice). Członkowie grupy wdrożyli system GLOBAL G.A.P. w swoich gospodarstwach, a grupa wprowadziła certyfikowany system HACCP.
Warzywa i owoce są przechowywane w chłodni o pojemności 700 ton oraz nowoczesnej przechowalni, wybudowanej w 2011 roku, o pojemności 5.000 ton. Mycie, sortowanie i obróbka wstępna przeprowadzane są w budynku sortowni (wybudowanej w 2011 roku) na w pełni zautomatyzowanej linii produkcyjnej.
BWB PODLASIE Sp. z o.o. эта организация производителей фруктов и овощей, которая возникла в 2008 году.

Группа производителей решила о совместной деятельности для достижения лучшего качества товара и совместно справится с актуальными нормами и высоким требованиям клиентов.

Земля, принадлежащая к нашей группе, находятся на территории подляского

воеводства на площади 730 га. Все плантаторы ведут карты обработок и сохраняют продливание, а также условия отличной хозяйственной практики на своих плантациах. В целях обеспечения безопасности пищевых продуктов, производитель группа применяет принципы надлежащей практики гигиенические Good Hygienic Practice (GHP) и Good Manufacturing Practice (GMP). Члены группы внедрили систему GLOBAL G.A.P. на своих фермах, и группа получила сертифицированную систему HACCP.
Овощи и фрукты хранятся в холодильниках обьемом в 700 тонн и современной камере хранения, которая была построена в 2011 году обьемом в 5 000 тонн. Очистка, сортировка и предварительная обработка осуществляется в сортировке здании (построено в 2011 году) на полностью автоматизированных производственных линий. Овощи продаем круглый год.

Приглашаем сотрудничать!
Activity
Type
Production
Employment
From 10 to 50 people
Legal form
Share-holding company
Primary markets of the interest
  • Europe
  • Asia
  • Africa
Legenda
- Primary markets of the interest
- Branches
- Purchasers from abroad
Company industries
Main industries
Marginal industries
Branches

BWB PODLASIE Sp. z o.o. (Main Branch)
ul. Wysoka 82 17-300 Siemiatycze
Poland
phone: +48 519333208
fax:
mail:r.blocki@bwbpodlasie.pl
language:
Niemiecki
Angielski
Polski
Rosyjski


Main industries of customers
Partner expectations
af
ar
bg
cz
de
dk
en
es
fi
fr
gr
hi
hr
hu
id
il
it
jp
kk
ko
lt
ms
nl
no
pl
pt
ro
ru
se
sk
tr
ua
uz
zh
  • Poszukuje nowych możliwości biznesowych
  • Szukam partnera biznesowego


Events in which I participate