Eksport | Import | Inwestycje

Trade.gov.pl

Strona główna > Umiędzynarodowienie MŚP – Brand HUB
Oferta wsparcia

Umiędzynarodowienie MŚP – Brand HUB

Celem projektu Brand HUB jest zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki oraz wzrost rozpoznawalności Polski i Marki Polskiej Gospodarki na rynkach zagranicznych. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez zaangażowanie polskich przedsiębiorców, którzy wpisują się w kluczowe sektory o najwyższym potencjale eksportowym lub innowacyjnym.

W ramach projektu realizowane będą działania promocyjne, które przyczynią się do:

 • aktywizacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do rozwinięcia lub dywersyfikacji działalności eksportowej na rynki zagraniczne, w tym o wysokim potencjalne importowym,
 • rozwoju i promocji potencjału innowacyjnego i eksportowego MŚP,
 • wzmocnienia rozpoznawalności Polski oraz Marki Polskiej Gospodarki, a także polskich MŚP i ich produktów/usług na rynkach zagranicznych,
 • zwiększenia liczby przedsiębiorstw posiadających kompetencje i uczestniczących w transformacji cyfrowej w obszarze eksportu,
 • zwiększenia poziomu eksportu MŚP posiadających w swojej ofercie innowacyjne produkty i usługi.

Projekt Brand HUB jest kontynuacją znanego  przedsiębiorcom projektu Brand, realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii do końca 2023 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Brand HUB – sektorowe programy promocji

Sektorowe programy promocji będą realizowane w latach 2024-2029 dla wybranych 15 sektorów. Ich celem jest długookresowa promocja poszczególnych sektorów na wybranych najważniejszych wydarzeniach targowych, na których Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Partnerami zorganizuje stoiska narodowe. Stoiska narodowe będą promowały potencjał sektorów oraz służyły nawiązywaniu realizacji biznesowych. Każdy przedsiębiorca będzie miał możliwość uczestnictwa we wszystkich aktywnościach przewidzianych na stoisku narodowym.

Partnerami dla poszczególnych sektorowych programów promocji są:

 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  • program promocji sektora medycznego i farmaceutycznego,
  • program promocji sektora budowy i wykańczania budowli,
  • program promocji sektora elektroniki profesjonalnej, mikroelektroniki i fotoniki,
  • program promocji sektora zielonych technologii (w tym OZE, GOZ),
  • program promocji sektora IT/ICT,
  • program promocji sektora przemysłu kreatywnego.
 • Polska Agencja Inwestycji i Handlu
  • program promocji sektora kosmetycznego,
  • program promocji sektora maszyn i urządzeń,
  • program promocji sektora meblarskiego,
  • program promocji sektora motoryzacyjnego,
  • program promocji sektora pojazdów szynowych,
  • program promocji sektora statków specjalistycznych, jachtów i łodzi,
  • program promocji sektora wysokich technologii w obszarze bezpieczeństwa i towarów podwójnego zastosowania.
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
  • program promocji sektora spożywczego.
 • Polska Agencja Kosmiczna
  • program promocji sektora lotniczo-kosmicznego.

Poza organizacją stoisk narodowych, w ramach sektorowych programów promocji realizowane będą również inne działania, które przyczynią się do promocji poszczególnych sektorów na arenie międzynarodowej, w tym m.in.:

 • misje przyjazdowe dla kontrahentów zagranicznych i dziennikarzy,
 • misje wyjazdowe dla polskich przedsiębiorców,
 • artykuły sponsorowane w mediach branżowych,
 • spotkania B2B polskich i zagranicznych przedsiębiorców na stoiskach narodowych oraz spotkania networkingowe,
 • współpraca z siecią Zagranicznych Biur Handlowych PAIH i zaangażowanie jej przedstawicieli w udział w stoiskach narodowych organizowanych na poszczególnych wydarzeniach targowych,
 • przygotowanie raportów sektorowych, folderów promocyjnych, prezentacji multimedialnych i ich dystrybucja na stoiskach narodowych,
 • reklamy typu outdoor,
 • dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych (broszur, folderów, filmów) przedsiębiorców z poszczególnych sektorów na stoiskach narodowych,
 • briefingi prasowe,
 • działania promocyjne w social mediach, reklamy GoogleAds, współpraca z influencerami,
 • degustacje i pokazy na stoiskach narodowych podczas wybranych wydarzeń targowych.

Działania te pozwolą wzmocnić rozpoznawalność Marki Polskiej Gospodarki jako nowoczesnej i innowacyjnej, co przełoży się na wzrost konkurencyjności polskich firm.

Przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie udziału w wydarzeniach targowych wskazanych w poszczególnych sektorowych programach promocji (Lista kluczowych wydarzeń targowych), a także kosztów organizacji misji gospodarczych i kampanii promocyjnych w ramach komplementarnego działania 2.25 Promocja Marki Innowacyjnych MŚP. Instytucją organizującą konkursy w ramach działania 2.25 FENG jest PARP.

Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 30 listopada 2023 r. Szczegóły dotyczące naboru znajdziesz tutaj.

Brand HUB – duże przedsięwzięcia promocyjne

W ramach projektu będą realizowane duże przedsięwzięcia promocyjne służące prezentacji potencjału polskiej gospodarki. Zaplanowano m.in. wsparcie udziału Polski w Światowych Wystawach Expo oraz w wydarzeniach targowych lub konferencyjnych, na których Polska otrzyma status kraju partnerskiego. Zrealizowany zostanie komponent gospodarczy prezentujący potencjał eksportowy Polski i polskiej gospodarki podczas Światowej Wystawy Expo 2025 w Osace, Kansai w Japonii. 

W ramach tego zadania wybierzemy również inne wydarzenia targowe lub konferencje o randze międzynarodowej na których Polska będzie krajem partnerskim.

Uzyskanie statusu kraju partnerskiego podczas najważniejszych wydarzeń targowych/konferencyjnych pozwoli na zwiększenie zainteresowania polskimi produktami oraz przyczyni się do wzmacniania dwustronnych relacji biznesowych i handlowych. Decyzje o wyborze konkretnych wydarzeń targowych, dla których Polska zostanie krajem partnerskim będą podejmowane na bieżąco w trakcie realizacji projektu.

Przygotowane zostaną dla przedsiębiorców materiały szkoleniowe, których celem będzie podniesienie kompetencji przedsiębiorców w zakresie prowadzenia działalności e-eksportowej. Na portalu Trade.gov.pl dostępne będą dla przedsiębiorców przewodniki, raporty, jak również prowadzone będą webinaria, seminaria, spotkania informacyjne w formie wirtualnej z udziałem ekspertów i praktyków. Celem podjętych działań informacyjnych i edukacyjnych dotyczących e-eksportu będzie zwiększenie liczby polskich firm uczestniczących w transformacji cyfrowej w obszarze eksportu. Natomiast dla polskich przedsiębiorców są one szansą na prezentację oferty eksportowej dla szerszego grona odbiorców oraz zdobycia nowych partnerów biznesowych.

Brand HUB – korzyści dla przedsiębiorców

Zaplanowane do realizacji w horyzoncie 6-letnim programy promocji wskażą przedsiębiorcom kluczowe wydarzenia targowe oraz rynki perspektywiczne, mające największy potencjał dla ekspansji zagranicznej poszczególnych sektorów, pomogą im zweryfikować plany w tym zakresie i zaplanować działania w dłuższej perspektywie. Sprzyjać temu będzie również możliwość otrzymania dofinansowania w ramach działania 2.25 FENG.

Spotkania informacyjne/warsztaty (we współpracy z Zagranicznymi Biurami Handlowymi PAIH) dla MŚP uczestniczących w targach, na których będą organizowane stoiska narodowe służyć będą poszerzeniu ich wiedzy nt. uwarunkowań gospodarczych i szans dla sektora promowanego na danym rynku, a także formalności i wymaganych standardów, certyfikatów, licencji itp.

Poprzez udział w targach i misjach przedsiębiorcy będą mogli poznać aktualne trendy oraz potrzeby i oczekiwania zagranicznych odbiorców, a także ofertę swoich konkurentów zagranicznych i ew. odpowiednio dostosować swoje produkty. Zdobyte w ich trakcie informacje i kontakty oraz wsparcie ZBH PAIH posłużą przedsiębiorcom do realizacji dalszych działań i ekspansji na dany rynek.

Projekt Umiędzynarodowienie MŚP – BRAND HUB będzie realizowany od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2029 r. i  finansowany w ramach programu  Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

 • Wszystko
 • Aktualności (378)
 • Wiedza (218)
 • Kalendarz (667)
 • Centrum Wsparcia (314)
Wyszukiwanie zaawansowane

Portal Promocji Eksportu używa plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie.